Tietosuojalausunto koskien chatin, sähköpostin ja puhelimen välityksellä annettua teknistä tukea

REKISTERINPITÄJÄN TIEDOT

AO Kaspersky Lab, joka sijaitsee osoitteessa: 39A/3 Leningradskoe Shosse, Moscow 125212, Russian Federation ("Kaspersky", "Kaspersky Lab", "KL" tai "me").

Jos sinulla on kysyttävää Kaspersky Labin tietosuojakäytännöistä tai jos haluat, että päivitämme antamiasi tietoja tai määrityksiä, ota meihin yhteyttä suoraan tai ota yhteyttä Kasperskyn EU:n edustajaan sähköpostitse tai puhelimitse: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Germany, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Tietosuojavastaavaan voidaan ottaa yhteyttä postitse tai sähköpostitse: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Germany, dpo@kaspersky.com.

MITÄ HENKILÖTIEDOT OVAT

Henkilötiedot koskevat elävää henkilöä, joka voidaan tunnistaa kyseisten tietojen perusteella. Tunnistus voi tapahtua ainoastaan kyseisten tietojen perusteella tai yhdessä muihin tietojen kanssa, jotka rekisterinpitäjällä on hallussaan, tai jotka hän todennäköisesti saa haltuunsa. Henkilötietojen käsittelyä hallitsee yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 ("GDPR").

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tarjotaksemme sinulle tukipalveluja.
 • Parantaaksemme palvelujemme laatua ja/tai ymmärtääksemme pyynnöt paremmin vertaamalla niitä aiempiin keskusteluihin.

HENKILÖTIETOJEN LUOKAT

Käsittelemme seuraaviin luokkiin lukeutuvia tietojasi:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Staattinen IP-osoite
 • Aika ja päiväys, jolloin asiakaspalveluun otettiin yhteyttä puhelimitse, chatin tai sähköpostin tai tunnisteen välityksellä
 • Puhelun, chatin, sähköpostin tai tunnisteen sisältö
 • Puhelinnumerosi (vain, jos tukipalveluun otettiin yhteyttä puhelimitse)
 • Asiakaspuheluiden nauhoitteet
 • Asiakkaiden etäistuntojen tallenteet
 • Ladatut tiedostot
 • My Kasperskyyn liitettyjen laitteiden nimet
 • Kaspersky-tuotteiden aktivointikoodi ja lisenssinumero
 • Tilinumero, jos se on tarpeen oston korvaamiseksi pankkisiirron välityksellä
 • Laskutusosoite
 • Ensimmäiset kuusi ja viimeiset neljä luottokorttisi numeroa
 • Kasperskyn sähköisistä liikkeistä tehtyjen tilausten tiedot
 • Maa ja maantieteellinen paikanmääritys
 • Sosiaalisen median käyttäjänimet Twitterissä, Facebookissa, Google Play Storessa, Apple App Storessa, Huawei storessa (jos pyyntö on tehty sosiaalisen median alustan välityksellä)

Hankimme henkilötietosi suoraan sinulta.

HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Lainmukainen perusteemme henkilötietojesi käsittelyyn:

 • Käsittely on tarpeellista Kasperskyn ja tietojen kohteen välisen sopimuksen toimeenpanemiseksi (art. 6 (1) (b) GDPR).
 • Käsittely on tarpeellista tukipalvelujen toimeenpanemiseksi (oikeutetut edut, art. 6 (1) (b) GDPR).

HENKILÖTIETOJESI JAKAMINEN

Saatamme jakaa henkilötietojasi:

 • Kaspersky Lab -konsernin yhtiöiden kesken noudattaen tiukkoja käyttöoikeuskäytäntöjä.
 • Tukipalvelujen ulkoisille palveluntarjoajille.

Henkilötietojasi käsitellään erittäin luottamuksellisesti ja ne jaetaan vain palveluntarjoajille, jotka tarjoavat meille tietotekniikka- ja järjestelmänvalvontapalveluja.

Tällaisissa tapauksissa näiden yritysten on noudatettava tietosuojaa ja tietoturvaa koskevia vaatimuksiamme, eivätkä ne saa käyttää meiltä saamiamme henkilötietoja mihinkään muihin tarkoituksiin.

TIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE

Käyttäjien Kaspersky Labille luovuttamia henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa maissa, mukaan lukien Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa maissa, joiden Euroopan komissio ei katso omaavan riittävää tietosuojaa: ETA: Saksa, Alankomaat, Ranska, Kreikka; muu kuin ETA: Sveitsi, Brasilia, Venäjä, Yhdysvallat.

Kaspersky Lab on suorittanut asianmukaiset tietoturvatoimet suojatakseen henkilötietojasi tietoturvan ja yksityisyyden parhaiden käytäntöjen mukaisesti (lisätietoja osoitteessa https://www.kaspersky.com/global-privacy-policy), mukaan lukien Euroopan komission mallisopimuslausekkeet henkilötietojen siirrosta konsernin yhtiöiden kesken (löydät kyseiset mallisopimuslausekkeet seuraavan linkin alta), jotka edellyttävät kaikkia konsernin yhtiöitä suojaamaan henkilötietoja, joita käsitellään ETAssa vastaavien standardien mukaisesti, jotka vaaditaan EU:n tietosuojalaissa.

Kun jaamme henkilötietosi Euroopan talousalueen ja Sveitsin ulkopuolella toimivan kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kanssa (kuvattu kohdassa ”Sharing your information”), velvoitamme sopimuksen perusteella, että kolmannen osapuolen palveluntarjoaja ottaa käyttöön riittävät suojakeinot tietojesi suojaamiseksi.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään, kuin mitä kohtuullisesti on tarpeellista niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joita varten niitä käsiteltiin.

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Tekninen tukemme ei käytä automaattista päätöksentekoa.

OIKEUTESI JA HENKILÖTIETOSI

Haluamme ilmoittaa, että sinulla on tiettyjä oikeuksia, jotka koskevat sinusta säilyttämiämme henkilötietoja:

 • Oikeus saada ilmoitus. Sinulla on oikeus saada selkeät, läpinäkyvät ja helposti ymmärrettävät tiedot siitä, miten käytämme henkilötietojasi, sekä oikeuksistasi.
 • Saantioikeus. Sinulla on oikeus pyytää tietoja siitä, kuinka käytämme henkilötietojasi. Lisäksi voit pyytää saada jäljennöksen sinua koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme, ja tarkistaa, että käsittelemme niitä lainmukaisesti.
 • Korjautusoikeus. Voit pyytää korjausta sinua koskeviin henkilötietoihin, joita käsittelemme.
 • Poistattamisoikeus (oikeus tulla unohdetuksi). Tämän ansiosta voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, kun meillä ei ole hyvää syytä, kuten lakisääteistä pitoaikaa jatkaa niiden käsittelyä.
 • Käsittelyn rajoittamisen oikeus. Tämän ansiosta voit pyytää meitä keskeyttämään sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn, esimerkiksi jos haluat meidän tarkistavan niiden täsmällisyyden tai niiden käsittelyn syyn.
 • Tietojen siirtämisen oikeus. Siinä määrin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi tai sopimukseen (artiklat 6 (1) (a) ja (b) GDPR), voit pyytää saada meille luovuttamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja henkilötietosi voidaan siirtää toiselle kirjanpitäjälle.
 • Oikeus vastustaa. Sinulla on oikeus erityisen tilanteesi perusteella vastustaa milloin tahansa henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu artiklaan 6 (1) GDPR (tietojen käsittely perusteltujen syiden takia). Jos kiellät käsittelyn, emme enää käsittele henkilötietojasi, ellemme voi osoittaa käsittelylle vastustamattomia laillisia perusteita, jotka ylittävät sinun intressisi, oikeutesi ja vapautesi tai jotka liittyvät oikeusvaateiden luomiseen, täytäntöönpanoon tai niiltä puolustautumiseen.
 • Henkilötietojen käsittelysuostumuksen perumisoikeus. Jos olet antanut meille suostumuksen käsitellä henkilötietojasi, voit perua suostumuksesi milloin tahansa tulevin vaikutuksin. Tämä ei vaikuta henkilötietojesi käsittelyn laillisuuteen ennen suostumuksen perumista.
 • Valitusoikeus. Sinulla on oikeus ottaa yhteyttä maasi tietosuojaviranomaiseen ja tehdä valitus tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevista käytännöistämme.

KUINKA VOIT KÄYTTÄÄ OIKEUKSIASI

Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, voit milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä suoraan tai ottaa yhteyttä edustajaamme EU:ssa: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Germany, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Sinun ei yleensä tarvitse maksaa henkilötietojesi käyttämisestä (tai näiden oikeuksien käyttämisestä).

Voimme joutua pyytämään sinulta tiettyjä tietoja, jotta voimme vahvistaa henkilöllisyytesi ja varmistaa oikeutesi saada pääsy henkilötietoihisi (tai käyttää jotakin muista oikeuksistasi). Tämä on turvatoimi, jolla varmistetaan, että henkilötietoja ei luovuteta henkilöille, joilla ei ole oikeutta saada niitä. Voimme myös ottaa yhteyttä sinuun ja pyytää pyyntöäsi koskevia lisätietoja vastauksen nopeuttamiseksi.

Pyrimme vastaamaan kaikkiin perusteltuihin pyyntöihin kuukauden kuluessa. Toisinaan vastaamiseen saattaa kulua pidempään kuin kuukausi, jos pyyntösi on erityisen monimutkainen tai jos olet esittänyt useita pyyntöjä. Tällöin ilmoitamme sinulle ja pidämme sinut ajan tasalla.

VALITUKSET

Jos haluat tehdä valituksen tästä tietosuojakäytännöstä tai henkilötietojasi koskevista käytännöistämme, ota meihin yhteyttä.

Jos katsot sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn loukkaavan soveltuvaa tietosuojalakia, sinulla on oikeus tehdä milloin tahansa valitus asiasta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Se, millä valvontaviranomaisella on toimivalta valituksesi suhteen, voi vaihdella asuinmaasi mukaan.