วิธีปฏิเสธการเข้าถึงเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์

30 พฤศจิกายน 2564

ID 203916

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. คลิกไอคอนที่ด้านล่างของหน้าต่าง (เครือข่าย ไอคอนเครือข่าย หรือเครือข่ายใช้สาย ไอคอนเครือข่าย Wireline หรือเครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย ขึ้นอยู่กับประเภทเครือข่ายที่ตรวจพบ) เพื่อเปิดหน้าต่าง อุปกรณ์ในเครือข่ายของฉัน
  3. ในส่วน เครือข่ายของฉัน ให้คลิกที่ลิงก์ อุปกรณ์ในเครือข่ายของฉัน
  4. ที่หน้าต่าง อุปกรณ์ในเครือข่ายของฉัน ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ
  5. ที่ส่วนด้านขวาของหน้าต่าง ให้หาที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์
  6. บล็อกที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์ดังกล่าวในการตั้งค่าเบราเซอร์ ไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ เพื่อดูข้อมูลคำแนะนำผู้ใช้ของเราเตอร์ของคุณ

หลังจากที่บล็อกที่อยู่ MAC แล้ว อุปกรณ์นั้นจะไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณได้อีก

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง