Skanowanie komputera

Skanowanie antywirusowe jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa komputera. Regularne uruchamianie skanowania antywirusowego pozwala wyeliminować możliwość rozpowszechniania się szkodliwego oprogramowania, które nie jest wykrywane przez moduły ochrony z powodu ustawienia niskiego poziomu ochrony lub z innych powodów.

Kaspersky Endpoint Security nie skanuje plików, których zawartość znajduje się w magazynie w chmurze OneDrive, i tworzy wpisy dziennika informujące, że pliki te nie zostały przeskanowane.

Pełne skanowanie

Szczegółowe skanowanie całego komputera. Kaspersky Endpoint Security skanuje następujące obiekty:

Eksperci z Kaspersky zalecają, aby nie zmieniać obszaru skanowania zadania Pełnego skanowania.

Aby zachować zasoby komputera, zalecane jest uruchomienie zadania skanowania w tle zamiast zadania pełnego skanowania. Nie wpłynie to na poziom ochrony komputera.

Skanowanie obszarów krytycznych

Domyślnie, Kaspersky Endpoint Security skanuje pamięć jądra, uruchomione procesy i sektory startowe dysku.

Eksperci z Kaspersky zalecają, aby nie zmieniać obszaru skanowania zadania Skanowania obszarów krytycznych.

Skanowanie obiektów

Kaspersky Endpoint Security skanuje obiekty wybrane przez użytkownika. Możesz skanować każdy obiekt z poniższej listy:

Skanowanie w tle

Skanowanie w tle to tryb skanowania programu Kaspersky Endpoint Security, który nie wyświetla powiadomień. Skanowanie w tle wymaga mniej zasobów komputera niż inne typy skanowań (takie jak pełne skanowanie). W tym trybie Kaspersky Endpoint Security skanuje obiekty startowe, sektory startowe, pamięć systemową i partycje systemowe.

Sprawdzanie integralności

Kaspersky Endpoint Security sprawdza, czy moduły aplikacji nie są uszkodzone lub zmodyfikowane.

W tej sekcji

Uruchamianie i zatrzymywanie zadania skanowania

Zmienianie poziomu ochrony

Zmienianie akcji podejmowanej na zainfekowanych plikach

Tworzenie listy skanowanych obiektów

Wybieranie typu skanowanych plików

Optymalizowanie skanowania plików

Skanowanie plików złożonych

Używanie metod skanowania

Używanie technologii skanowania

Wybieranie trybu uruchamiania dla zadania skanowania

Uruchamianie zadania skanowania z poziomu konta innego użytkownika

Skanowanie napędów wymiennych po ich podłączeniu do komputera

Skanowanie w tle

Sprawdzanie integralności aplikacji

Przejdź do góry