Edytowanie profilu dziecka

W celu edytowania profilu dziecka:

  1. Przejdź do sekcji Dzieci.
  2. W górnej części okna wybierz żądany profil.
  3. Przejdź do podsekcji Profil.

    Zostanie otwarte okno zawierające informacje o profilu.

  4. Edytuj informacje o profilu i kliknij Zapisz.

Aby usunąć profil, w dolnej części okna kliknij Usuń profil.

Przejdź do góry