Modyfikowanie ustawień powiadomień

Możesz zmodyfikować ustawienia powiadomień dla następujących typów zdarzeń:

W przypadku powiadomień programu Kaspersky Safe Kids możesz także wybrać dodatkowy sposób otrzymywania powiadomień – za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez aplikację w trybie rodzica.

W celu zmodyfikowania ustawień powiadomień:

  1. W - prawej górnej części strony kliknij Powiadomieniaprzycisk .

    Zostanie otwarte okno powiadomień.

  2. W górnej części okna powiadomień kliknij Ustawienia powiadomieńprzycisk .

    Zostanie otwarte okno modyfikowania ustawień powiadomień.

  3. W sekcji My Kaspersky zaznacz pola obok typów powiadomień, które chcesz otrzymywać na portalu My Kaspersky.
  4. Jeśli korzystasz z Kaspersky Safe Kids, w sekcji Kaspersky Safe Kids użyj przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć metody dostarczania powiadomień.
  5. Zaznacz pola obok typów powiadomień Kaspersky Safe Kids, które chcesz otrzymywać.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.

Będziesz otrzymywał powiadomienia zgodnie z ustawieniami.

Zobacz również

Usuwanie statystyk użytych do wybierania wiadomości dotyczących bezpieczeństwa

Przejdź do góry