Làm thế nào để thiết lập xác minh hai bước

Để nâng cao mức độ bảo mật của tài khoản, bạn có thể thiết lập xác minh hai bước. Khi bật tính năng này, sẽ không ai có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn trừ khi họ sử dụng mật khẩu của bạn và một mã bảo mật dùng một lần được gửi đến số điện thoại di động hoặc được tạo trong ứng dụng xác thực của bạn.

Sau khi bạn đã thiết lập tính năng xác minh hai bước, bạn có trách nhiệm bảo vệ điện thoại di động của mình và duy trì quyền truy cập số điện thoại của mình. Nếu bạn mất quyền truy cập số điện thoại đó, bạn có thể không đăng nhập được vào tài khoản của mình trên My Kaspersky. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt một ứng dụng xác thực trên một thiết bị khác, ngoài điện thoại di động của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn và sử dụng các tính năng Chống mất cắp nếu điện thoại di động của bạn có bị mất hoặc bị trộm.

Thiết lập tính năng xác minh hai bước qua số điện thoại di động của bạn

Thiết lập tính năng xác minh hai bước qua ứng dụng xác thực

Thay đổi số điện thoại

Nếu bạn đã cài đặt xác minh hai bước, tính năng câu hỏi bảo mật sẽ bị tắt vĩnh viễn.

Nếu bạn sử dụng một ứng dụng Kaspersky cũ hơn, không hỗ trợ xác minh hai bước thì bạn có thể không kết nối được ứng dụng đó với tài khoản của mình. Bạn sẽ được thông báo qua email nếu ứng dụng của bạn không thể kết nối. Để khắc phục các sự cố kết nối, hãy cập nhật các ứng dụng của bạn lên phiên bản mới nhất. Bạn có thể tải về phiên bản mới nhất trong mục Tải xuống.

Xem thêm

Giới thiệu về tính năng xác minh hai bước qua ứng dụng xác thực

Cách thiết lập các ứngg dụng xác thực trên nhiều thiết bị

Về đầu trang