Nowości

Aktualizacja 11.5.0

Program Kaspersky Endpoint Security 11.5.0 for Windows oferuje następujące funkcje i ulepszenia:

 1. Obsługę systemu Windows 10 20H2. Więcej informacji na temat obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 można znaleźć w Bazie wiedzy na stronie działu pomocy technicznej.
 2. Zaktualizowano interfejs aplikacji. Zaktualizowano także ikonę aplikacji w obszarze powiadomień, powiadomienia aplikacji i okna dialogowe.
 3. Udoskonalono interfejs wtyczki webowej Kaspersky Endpoint Security dla komponentów: Kontrola aplikacji, Kontrola urządzeń i Adaptacyjna kontrola anomalii.
 4. Dodano funkcjonalność importowania i eksportowania list reguł i wykluczeń w formacie XML. Format XML umożliwia edytowanie list po ich wyeksportowaniu. Możesz zarządzać listami tylko w konsoli Kaspersky Security Center Console. Do eksportowania/importowania dostępne są następujące listy:
 5. Informacje o sumie kontrolnej MD5 obiektu, który został dodany do raportu dotyczącego wykrywania zagrożeń. W poprzednich wersjach aplikacji program Kaspersky Endpoint Security wyświetlił tylko sumę kontrolną SHA256 obiektu.
 6. Dodano możliwość przypisania priorytetu dla reguł dostępu do urządzenia w ustawieniach Kontroli urządzeń. Przypisanie priorytetu umożliwia bardziej elastyczną konfigurację dostępu użytkownika do urządzeń. Jeśli użytkownik został dodany do kilku grup, Kaspersky Endpoint Security reguluje dostęp urządzenia w oparciu o regułę z najwyższym priorytetem. Na przykład, możesz nadać uprawnienia tylko do odczytu grupie Każdy oraz nadać uprawnienia do odczytu/zapisu grupie administracyjnej. Aby to zrobić, przypisz priorytet 0 dla grupy administratorów oraz przypisz priorytet 1 dla grupy Każdy. Możesz skonfigurować priorytet tylko dla urządzeń, które mają system plików. To obejmuje dyski twarde, nośniki wymienne, napędy dyskietek, płyty CD/DVD oraz urządzenia przenośne (MTP).
 7. Dodano nową funkcjonalność:
 8. Dodana możliwość konfigurowania trybu skanowania bezpiecznego ruchu sieciowego: zawsze skanuje ruch sieciowy nawet wtedy, gdy składniki ochrony są wyłączone lub skanuje ruch sieciowy po żądaniu od składników ochrony.
 9. Poprawiono procedurę usuwania informacji z raportów. Użytkownik może tylko usunąć wszystkie raporty. W poprzednich wersjach aplikacji użytkownik mógł wybrać określone składniki aplikacji, których informacje zostałyby usunięte z raportów.
 10. Poprawiono procedurę importowania pliku konfiguracyjnego zawierającego ustawienia Kaspersky Endpoint Security, a także poprawioną procedurę przywrócenia ustawień aplikacji. Przed zaimportowaniem lub przywróceniem program Kaspersky Endpoint Security wyświetla tylko ostrzeżenie. W poprzednich wersjach aplikacji można było przejrzeć wartości nowych ustawień przed ich zastosowaniem.
 11. Uproszczono procedurę przywracania dostępu do dysku, który został zaszyfrowany przy użyciu funkcji BitLocker. Po zakończeniu procedury odzyskiwania dostępu, Kaspersky Endpoint Security wyświetli pytanie o ustawienie nowego hasła lub kodu PIN. Po ustawieniu nowego hasła, funkcja BitLocker zaszyfruje dysk. W poprzedniej wersji aplikacji użytkownik musiał ręcznie zresetować hasło w ustawieniach funkcji BitLocker.
 12. Użytkownicy mają teraz możliwość utworzenia swojej własnej lokalnej strefy zaufanej dla określonego komputera. W ten sposób użytkownicy mogą utworzyć swoje własne lokalne listy wykluczeń i zaufanych aplikacji jako dodatek do ogólnej strefy zaufanej w zasadzie. Administrator może zezwolić na lub zablokować użycie lokalnych wykluczeń lub lokalnych zaufanych aplikacji. Administrator może użyć Kaspersky Security Center do przeglądania, dodawania, edytowania lub usuwania elementów listy we właściwościach komputera.
 13. Dodano możliwość wprowadzenia poleceń we właściwościach zaufanych aplikacji. Komentarze pomagają uprościć wyszukiwanie i sortowanie zaufanych aplikacji.
 14. Zarządzanie aplikacją za pośrednictwem interfejsu API REST:
  • Istnieje możliwość skonfigurowania ustawień rozszerzenia Ochrony poczty dla programu Outlook.
  • Zabronione jest wyłączenie wykrywania wirusów, robaków i programów typu trojan.

Aktualizacja 11.4.0

Program Kaspersky Endpoint Security 11.4.0 for Windows oferuje następujące funkcje i ulepszenia:

 1. Nowy projekt ikony aplikacji w obszarze powiadomień paska zadań. Nowa ikona jest teraz wyświetlana zamiast starej ikony icon_tray_on_old. Jeśli użytkownik jest zobowiązany do wykonania czynności (na przykład, uruchomienia ponownie komputera po aktualizacji aplikacji), ikona zmieni się na . Jeśli składniki ochrony aplikacji są wyłączone lub działają nieprawidłowo, ikona zmieni się na lub icon_tray_critical. Po najechaniu kursorem na ikonę, Kaspersky Endpoint Security wyświetli opis problemu w ochronie komputera.
 2. Kaspersky Endpoint Agent, który jest zawarty w pakiecie dystrybucyjnym, został zaktualizowany do wersji 3.9. Kaspersky Endpoint Agent 3.9 obsługuje integrację z nowymi rozwiązaniami Kaspersky. Więcej informacji na temat integracji z rozwiązaniami Kaspersky można znaleźć w pomocy do Kaspersky Endpoint Agent.
 3. Dodano stan Nie jest obsługiwany przez licencję dla komponentów Kaspersky Endpoint Security. Możesz wyświetlić stan komponentów, klikając przycisk Składniki ochrony w oknie głównym aplikacji.
 4. Nowe zdarzenia z Ochrony przed exploitami zostały dodane do raportów.
 5. Sterowniki technologii szyfrowania Kaspersky Disk Encryption są teraz automatycznie dodawane do środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE) po uruchomieniu szyfrowania dysku. Poprzednia wersja Kaspersky Endpoint Security dodawała sterowniki podczas instalowania aplikacji. Dodawanie sterowników do WinRE może udoskonalić stabilność aplikacji podczas odzyskiwania systemu operacyjnego na komputerach chronionych przez technologię Kaspersky Disk Encryption.

Komponent Endpoint Sensor został usunięty z Kaspersky Endpoint Security. Nadal możesz skonfigurować ustawienia Endpoint Sensor w zasadzie, pod warunkiem, że na komputerze jest zainstalowany Kaspersky Endpoint Security w wersji od 11.0.0 do 11.3.0.

Przejdź do góry