Zahtevi lozinke

4. april 2023.

ID 183862

Vaša lozinka mora da ispunjava sledeće uslove:

  • barem 8 znakova;
  • ne više od 128 znakova;
  • barem jedno veliko i jedno malo slovo;
  • samo latinična ili ćirilična slova;
  • barem jedan broj;
  • samo arapski brojevi;
  • bez razmaka;
  • drugi znakovi se takođe mogu koristiti:~ ! ? @ # $ % ^ & * _ - + ( ) [ ] { } > < / \ | " ' . , : ;

Ukoliko promenite ili poništite lozinku, vaša nova lozinka ne sme se poklopiti ni sa jednom od 8 prethodnih lozinki.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.