Paroles prasības

2023. gada 4. aprīlis

ID 183862

Jūsu konta parolei ir jāatbilst šādām prasībām:

  • Vismaz 8 rakstzīmes
  • Ne vairāk kā 128 rakstzīmes
  • Vismaz viens lielais un viens mazais burts
  • Tikai latīņu alfabēta vai kirilicas burti
  • Vismaz viens cipars
  • Tikai arābu cipari
  • Nedrīkst lietot atstarpes
  • Citi derīgie simboli:~ ! ? @ # $ % ^ & * _ - + ( ) [ ] { } > < / \ | " ' . , : ;

Mainot vai atiestatot paroli, jūsu jaunajai parolei ir jāatšķiras no pēdējām 8 izmantotajām parolēm.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Ko mēs varam uzlabot?
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.