Požadavky na heslo

4. dubna 2023

ID 183862

Vaše heslo k účtu musí splňovat následující požadavky:

  • musí mít nejméně 8 znaků;
  • nesmí mít více než 128 znaků;
  • Alespoň jedno velké a jedno malé písmeno
  • písmena mohou být pouze v latince nebo azbuce;
  • musí mít alespoň jednu číslici;
  • číslice smějí být pouze arabské;
  • nesmí mít žádné mezery;
  • další platné symboly:~ ! ? @ # $ % ^ & * _ - + ( ) [ ] { } > < / \ | " ' . , : ;

Pokud heslo měníte nebo resetujete, musí být nové heslo odlišné od 8 naposledy použitých hesel.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.