Lösenordskrav

4 april 2023

ID 183862

Ditt kontolösenord måste uppfylla följande krav:

  • minst 8 tecken
  • inte mer än 128 tecken
  • minst en stor och liten bokstav
  • endast latinska eller kyrilliska bokstäver
  • minst en siffra
  • endast arabiska siffror
  • inga blanksteg
  • andra giltiga tecken:~ ! ? @ # $ % ^ & * _ - + ( ) [ ] { } > < / \ | " ' . , : ;

Om du ändrar eller återställer lösenordet måste ditt nya lösenord skilja sig från dina tidigare 8 lösenord.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.