Изисквания за паролата

4 април 2023 г.

ID 183862

Паролата на вашия акаунт трябва да отговаря на следните изисквания:

  • Да се състои от поне 8 знака
  • Не повече от 128 знака
  • Поне една главна и една малка буква
  • Букви само на латиница или на кирилица
  • Поне една цифра
  • Само арабски цифри
  • Без интервали
  • Други знаци, които също са валидни:~ ! ? @ # $ % ^ & * _ - + ( ) [ ] { } > < / \ | " ' . , : ;

Ако променяте или нулирате паролата, новата Ви парола трябва да бъде различна от последните Ви 8 пароли.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.