Ochrona dostępu do funkcji zarządzania Kaspersky Total Security przy użyciu hasła

Z komputera może korzystać kilku użytkowników posiadających różną wiedzę na temat jego bezpieczeństwa. Brak zabezpieczenia dostępu do programu Kaspersky Total Security i jego ustawień może znacznie obniżyć poziom ochrony komputera.

Aby ograniczyć dostęp do aplikacji, możesz zdefiniować hasło administratora dla konta KLAdmin. Ten użytkownik ma nieograniczone uprawnienia do zarządzania i modyfikowania ustawień Kaspersky Total Security, a także do przypisania uprawnień dostępu do aplikacji innym użytkownikom. Po utworzeniu hasła administratora dla KLAdmin możesz przypisać uprawnienia dostępu do aplikacji do różnych użytkowników lub grup użytkowników.

W celu utworzenia hasła administratora KLAdmin dla Kaspersky Total Security:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij przycisk Settings 2019.png znajdujący się w dolnej części okna.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia.

 3. Wybierz sekcję Interfejs.
 4. Przełącz przełącznik Ochrona hasłem na Włączone.
 5. W otwartym oknie uzupełnij pola Nazwa użytkownika (zalecana jest nazwa KLAdmin), Wprowadź hasło i Potwierdź hasło.

  Wskazówki dotyczące utworzenia silnego hasła:

  • Hasło musi zawierać przynajmniej osiem znaków, ale nie więcej niż 128 znaków.
  • Hasło powinno zawierać minimum jedną cyfrę.
  • Hasło zawiera małe i duże litery.
  • Hasło musi zawierać przynajmniej jeden znak specjalny (na przykład: ! @ # $ % ^ & *).
 6. Kliknij OK.

Zapomniane hasło nie może zostać przywrócone. Jeżeli zapomnisz swoje hasło, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu odzyskania dostępu do ustawień programu Kaspersky Total Security.

Użytkownik KLAdmin może przypisać uprawnienia do następujących użytkowników i grup użytkowników:

Dodawanie użytkownika lub grupy użytkowników

Edytowanie uprawnień dla użytkownika lub grupy użytkowników

Zezwalanie na działanie użytkownika lub grupy użytkowników

Zabranianie działania użytkownika lub grupy użytkowników

Jeśli próbujesz wykonać dowolne działanie z listy w oknie Dodaj uprawnienia dla użytkownika lub grupy, program wyświetli monit o wprowadzenie hasła. W oknie hasła wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla bieżącego konta użytkownika. To działanie zostanie wykonane, jeśli określone konto posiada uprawnienie do wykonania tego działania. W oknie hasła możesz określić przedział czasu, w trakcie którego użytkownik nie będzie musiał ponownie wprowadzić hasła.

Przejdź do góry