Konfigurowanie Bezpiecznych pieniędzy dla określonej strony internetowej

W celu skonfigurowania Bezpiecznych pieniędzy dla określonej strony internetowej:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij przycisk Bezpieczne pieniądze.

  Zostanie otwarte okno Bezpieczne pieniądze. Jeśli otwierasz to okno po raz pierwszy, Kaspersky Total Security zaproponuje przedstawienie działania modułu Bezpieczne pieniądze. Można to pominąć.

 3. Kliknij odnośnik Dodaj stronę internetową do modułu Bezpieczne pieniądze, aby otworzyć pola do dodania informacji o stronie internetowej.
 4. W polu Strona internetowa dla modułu Bezpieczne pieniądze wprowadź adres strony internetowej, którą chcesz otworzyć w Bezpiecznej przeglądarce.

  Adres strony internetowej powinien być poprzedzony prefiksem HTTPS (np. https://example.com) wskazującym na protokół, którego Bezpieczna przeglądarka używa domyślnie.

 5. Wybierz akcję, jaką Bezpieczna przeglądarka wykona podczas otwierania strony internetowej:
  • Jeśli chcesz, aby strona internetowa była otwierana w Bezpiecznej przeglądarce przy każdych jej odwiedzinach, wybierz Uruchom Bezpieczną przeglądarkę.
  • Jeśli chcesz, aby Kaspersky Total Security pytał o akcję podczas otwierania tej strony internetowej, wybierz Pytaj użytkownika.
  • Jeżeli chcesz wyłączyć Bezpieczne pieniądze dla strony internetowej, zaznacz Nie uruchamiaj Bezpiecznej przeglądarki.
 6. Kliknij odnośnik Dodaj opis, aby otworzyć pole Opis, w którym wprowadź nazwę lub opis tej strony internetowej.
 7. Kliknij przycisk Dodaj.

Strona internetowa zostanie wyświetlona na liście.

Przejdź do góry