Przechowywanie danych w magazynach danych

Ta sekcja opisuje sposób ochrony danych przy użyciu magazynów danych.

W tej sekcji pomocy

Informacje o magazynie danych

Przenoszenie plików do magazynu danych

Uzyskiwanie dostępu do plików przechowywanych w magazynie danych

Przejdź do góry