Ochrona przed śledzeniem aktywności online

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące ochrony przed śledzeniem Twojej aktywności online.

W tej sekcji pomocy

Informacje o module Surfowanie incognito

Blokowanie gromadzenia danych

Zezwalanie na gromadzenie danych na wszystkich stronach internetowych

Zezwolenie na gromadzenie danych jako wykluczenie

Przeglądanie raportu dotyczącego podjętych prób gromadzenia danych

Zarządzanie modułem Surfowanie incognito w przeglądarce internetowej

Przejdź do góry