Zmienianie ustawień Bezpiecznych pieniędzy

W celu skonfigurowania Bezpiecznych pieniędzy:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij przycisk Settings 2019.png znajdujący się w dolnej części okna.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia.

 3. Wybierz sekcję Ochrona.
 4. Wybierz komponent Bezpieczne pieniądze.

  Okno wyświetla ustawienia składnika Bezpieczne pieniądze.

 5. Włącz moduł Bezpieczne pieniądze, klikając przycisk w górnej części okna.
 6. W sekcji Podczas pierwszego dostępu do stron internetowych banków oraz systemów płatności wybierz akcję, jaką aplikacja wykona, gdy po raz pierwszy będziesz otwierał stronę internetową banku lub systemu płatności:
  • Wybierz Uruchom Bezpieczną przeglądarkę, jeśli chcesz, żeby aplikacja otworzyła stronę w Bezpiecznej przeglądarce.
  • Wybierz Pytaj użytkownika, jeśli chcesz, żeby aplikacja wyświetlała pytanie o otwarcie odwiedzanej strony internetowej w Bezpiecznej przeglądarce.
  • Wybierz Nie uruchamiaj Bezpiecznej przeglądarki, jeśli nie chcesz, żeby aplikacja otwierała stronę w Bezpiecznej przeglądarce.
 7. W sekcji Dodatkowe otwórz listę rozwijalną Do otwarcia stron internetowych z poziomunokna modułu Bezpieczne pieniądze użyj, z której wybierz przeglądarkę, którą aplikacja uruchomi w trybie Bezpieczna przeglądarka, gdy będziesz otwierał stronę banku lub systemu płatności z poziomu okna Bezpieczne pieniądze.

  Możesz wybrać spośród przeglądarek zainstalowanych na komputerze lub użyć domyślnej przeglądarki systemu operacyjnego.

Przejdź do góry