Свържете се с отдела за обслужване на клиенти

4 април 2023 г.

ID 70331

Този раздел описва как да получите техническа поддръжка и условията, при които тя е налична.

В този раздел

Подготовка за свързване с отдела за обслужване на клиенти

Каква информация е необходима на инженерите от отдела за обслужване на клиенти

Как да прикача голям файл към заявката

Отговор до инженера на отдела за обслужване на клиенти

Ограничения на обслужването на клиенти на Kaspersky

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.