Речник

4 април 2023 г.

ID 95897

Активен ключ

Ключ, който в момента се използва от приложението.

Активиране на приложението

Превключване на приложението на напълно функционален режим. Активирането на приложението е осъществено от потребителя по време на или след инсталирането на приложението. Трябва да имате код за активиране или файл с личен ключ, за да активирате приложението.

Актуализация

Процедурата по замяна или добавяне на нови файлове (бази данни или модули на приложения), извлечени от сървърите за актуализация на Kaspersky.

Антивирусни бази данни

Бази данни, които съдържат информация за заплахи за защитата на компютрите, познати на Kaspersky още от създаването на антивирусните бази данни. Записи в антивирусните бази данни позволяват злонамереният код да бъде открит в сканираните обекти. Антивирусните бази данни са създадени от специалистите на Kaspersky и се актуализират на всеки час.

Гратисен период

Ограничен период от време, който започва след изтичането на периода на ефективно използване, и по време на който софтуерът работи без промяна в предоставените функции.

Допълнителен лицензен ключ

Ключ, който удостоверява правото за използване на приложението, но в момента не се използва.

Лиценз

Право за използване на приложението, ограничено по време, предоставяно съгласно Лицензионното споразумение с краен потребител.

Лицензен ключ

Уникална буквено-цифрова поредица. Лицензният ключ осигурява употребата на приложението според Лицензионното споразумение с краен потребител (вид на лиценза, срок на валидност и ограничения). Можете да използвате приложението само когато имате лицензен ключ.

Срок на лиценза

Времеви период, през който имате достъп до функциите на приложението и правата за използване на допълнителни услуги. Услугите, които можете да използвате, зависят от вида на лиценза.

Сървъри за актуализация на Kaspersky

Списък със сървъри HTTP и FTP на Kaspersky, от които приложението изтегля актуализации за базите данни на мобилните устройства.

Файл с личен ключ

Файл в xxxxxxxx.key формат, който прави възможна употребата на приложение на Kaspersky под формата на пробна версия или съгласно търговски лиценз. Приложението генерира файл с личен ключ, базиран на кода за активиране. Можете да използвате приложението само ако разполагате с файл с личен ключ.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.