Предоставяне на данни

4 април 2023 г.

ID 178389

С цел предоставяне на главната функционалност на Конзолата за управление, както и функционалността на съвместими с Конзолата за управление онлайн услуги, е необходимо AO Kaspersky Lab да получава и обработва информация, която може да бъде счетена за лична, според приложимото законодателство на някои държави. Подробно описание на тази информация може да бъде открито в Условията за използване.

Вижте Условията за използване на Конзолата за управление Kaspersky Small Office Security.

За информация относно анонимизирани данни, които се обработват от Kaspersky във формуляр, който сам по себе си не разрешава директна асоциация с който и да било конкретен човек, моля, вижте статията Подобряване на качеството и използваемостта.

За информация относно изтриването на предоставената информация, моля, вижте статията Съответствие със законодателството на Европейския съюз.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.