Ограничения на обслужването на клиенти на Kaspersky

4 април 2023 г.

ID 101732

Kaspersky не се задължава да осигурява обслужване на клиенти, когато и където:

 • Хардуерът или софтуерът не са съвместими с минималните изисквания на системата за приложението.
 • Приложението е достигнало края на своя жизнен цикъл.

Заявки, които не се покриват от стандартното обслужване, които включват (но не само) следното:

 • подобрения на производителността и настройките на устройството на клиента;
 • дезинфекция на компютри, заразени със злонамерен софтуер (включително лечение на последствията от заразата със злонамерен софтуер);
 • заявки за описание на злонамерен софтуер;
 • поддръжка на място;
 • поддръжка извън работно време;
 • въпроси, свързани с функциите на приложения или операционни системи на трети лица;
 • прилагане на корекции от трети лица към операционните системи и приложения, прилагане на корекции на уязвимост от трети лица;
 • най-добри практики на конфигуриране на мрежовата сигурност;
 • обучение за работа с приложението;
 • стъпкови контроли за разполагане на приложението;
 • проверки на състоянието и настройване на приложението.

Някои от действията, които са извън обхвата на стандартното обслужване, могат да бъдат предложени като отделна платена услуга. Каталогът с платени услуги може да се различава за специфичните филиали на Kaspersky или за местните партньори за предоставяне на услугата.

Обслужването на клиенти на Kaspersky ще съдейства на клиентите и ще предоставя най-доброто, за да бъде в тяхна помощ, но не може да гарантира успешното инсталиране на приложението или успешното лечение от злонамерен софтуер или неизправност в следните случаи:

 • Налице е злонамерен софтуер и няма инсталирана антивирусна програма.
 • Инсталирана е антивирусна програма на трето лице, но тя не е открила злонамерен софтуер/не е извършила дезинфекция срещу злонамерен софтуер.
 • Приложенията на Kaspersky са инсталирани в смесена среда, заедно с друго антивирусно решение.
 • Инциденти, причинени от хардуер.
 • Инциденти, причинени от неподдържани версии на софтуерна платформа (т.е. бета софтуер, версии на нови пакети с услуги или допълнения, които все още не са одобрени от Kaspersky за съвместимост с приложенията).
 • Проблеми, за които клиентът не може да предостави точна информация, която е поискана с основание от екипа за обслужване на клиенти на Kaspersky, за да възпроизведе неизправностите, да ги отстрани и да проучи проблема.
 • Проблеми, които възникват поради неприложени или неправилно приложени инструкции на отдела за обслужване на клиенти или на документацията на Kaspersky, които биха разрешили проблема напълно, ако са приложени правилно.

Можете да откриете допълнителна информация за ограниченията на обслужването на клиенти на Kaspersky в Правила за предоставяне на поддръжка на софтуера Kaspersky.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.