Как да видите статуса на защитата на устройството

4 април 2023 г.

ID 95240

Информация относно свързаните устройства е показана в панелите на устройството в раздел Устройства. На панела на устройството можете да откриете списък с инсталираните приложения на Kaspersky, контроли за дистанционно управление и изтегляния на нови приложения, датата и часа на последното свързване на устройството, както и информация за статуса на защита на устройството, представена под формата на иконки и кратко описание.

В панелите на устройството са използвани следните иконки:

Иконки за статуса на защита

Иконка

Значение

Статусът е добър

Устройството е защитено. Не бяха открити заплахи.

Проблеми със статуса

Беше открита потенциална заплаха за защитата. Вижте подробна информация за проблемите в защитата и техните възможни решения.

Статусът е критичен

Беше открит проблем за сигурността. Вижте подробна информация за проблемите в защитата и техните възможни решения.

Статусът е в процес на обработка

Устройството се сканира, базите данни на приложението или информацията за статуса на защита се актуализира.

Статусът е планиран

Планирана е задача за сканиране на устройството или за актуализиране на базите данни. Приложението ще задейства сканиране или актуализиране на базите данни, веднага щом устройството се свърже с интернет.

Статусът е с прекъсната връзка

Устройството няма връзка с интернет. За да защитите устройството, свържете го с интернет.

Статусът е неизвестен

Статусът на защита на устройството не може да бъде определен. Моля, опитайте отново по-късно.

Ако съществува проблем за сигурността на устройството и има налично решение за този проблем, то също е показано.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.