Liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng

4 Tháng Tư, 2023

ID 70331

Phần này mô tả cách để nhận hỗ trợ kỹ thuật và các điều khoản cung cấp dịch vụ này.

Trong phần này

Chuẩn bị liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng

Kỹ sư của bộ phận Dịch vụ khách hàng cần những thông tin gì

Làm thế nào để đính kèm một tập tin lớn vào yêu cầu

Trả lời kỹ sư của bộ phận Dịch vụ khách hàng

Hạn chế của bộ phận Dịch vụ khách hàng của Kaspersky

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.