Τρόπος προβολής της κατάστασης ασφάλειας της συσκευής

4 Απριλίου 2023

ID 95240

Οι πληροφορίες για τις συνδεδεμένες συσκευές εμφανίζονται στους πίνακες των συσκευών στο τμήμα Συσκευές. Στους πίνακες μιας συσκευής, μπορείτε να βρείτε λίστα των εγκατεστημένων εφαρμογών της Kaspersky, τους ελέγχους απομακρυσμένης διαχείρισης και τις λήψεις νέων εφαρμογών, την ημερομηνία και ώρα της τελευταίας σύνδεσης της συσκευής, καθώς και πληροφορίες για την κατάσταση ασφάλειας της συσκευής, οι οποίες παρουσιάζονται με τη μορφή εικονιδίων και μιας σύντομης περιγραφής.

Στους πίνακες της συσκευής χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα εικονίδια:

Εικονίδια κατάστασης ασφάλειας

Εικονίδιο

Σημασία

Κατάσταση, καλή

Η συσκευή προστατεύεται. Δεν ανιχνεύθηκαν απειλές.

Κατάσταση, προβλήματα

Εντοπίστηκε δυνητική απειλή για την ασφάλεια. Προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με ζητήματα ασφαλείας και τις πιθανές λύσεις.

Κατάσταση, κρίσιμη

Ανιχνεύτηκε ένα ζήτημα ασφαλείας. Προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με ζητήματα ασφαλείας και τις πιθανές λύσεις.

Κατάσταση, διεργασία

Η συσκευή σαρώνεται ή ενημερώνονται οι βάσεις δεδομένων ή τα στοιχεία κατάστασης ασφαλείας της εφαρμογής.

Κατάσταση, προγραμματισμένη

Έχει προγραμματιστεί εργασία σάρωσης συσκευής ή ενημέρωση μιας βάσης δεδομένων. Η εφαρμογή θα εκτελέσει τη σάρωση ή θα ενημερώσει τις βάσεις δεδομένων μόλις η συσκευή συνδεθεί στο Διαδίκτυο.

Κατάσταση, αποσυνδεδεμένο

Δεν υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο στη συσκευή. Για να προστατεύσετε τη συσκευή, συνδέστε τη στο Διαδίκτυο.

Άγνωστη κατάσταση

Δεν κατέστη δυνατός ο καθορισμός της κατάστασης ασφάλειας της συσκευής. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Εάν υπάρχει θέμα ασφάλειας της συσκευής και υπάρχει διαθέσιμη μια λύση για την επίλυση ενός θέματος ασφάλειας, η λύση επίσης εμφανίζεται.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.