Visa enhetens säkerhetsstatus

4 april 2023

ID 95240

Information om anslutna enheter visas på enhetspaneler i avsnittet Enheter. På en enhetspanel hittar du en lista över de Kaspersky-program som finns installerade, reglage för fjärrhantering och nya programhämtningar, datum och tid för enhetens senaste anslutning och information om enhetens skyddsstatus presenteras i form av ikoner med en kort beskrivning.

Följande ikoner används på enhetspaneler:

Ikoner för skyddsstatus

Ikon

Betydelse

Status bra

Enheten är skyddad. Inga hot upptäcktes.

Status problem

Ett hot mot säkerheten har upptäckts. Visa detaljerad information om säkerhetsproblem och deras möjliga lösningar.

Status kritisk

Ett säkerhetsproblem upptäcktes. Visa detaljerad information om säkerhetsproblem och deras möjliga lösningar.

Status process

Enheten genomsöks eller programmets databaser eller information om skyddsstatus uppdateras.

Status schemalagd

En uppgift för enhetssökning eller databasuppdatering är schemalagd. Programmet kör sökningen eller uppdaterar databaserna så snart enheten ansluter till internet.

Status frånkopplad

Ingen internetanslutning på en enhet. Anslut enheten till Internet för att skydda den.

Okänd status

Enhetens säkerhetsstatus kunde inte fastställas. Försök igen senare.

Om det finns ett säkerhets problem med enheten och en lösning finns tillgänglig, kommer även lösningen visas.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.