Περιορισμοί της Εξυπηρέτησης πελατών της Kaspersky

4 Απριλίου 2023

ID 101732

Η Kaspersky δεν έχει καμία υποχρέωση να παράσχει υπηρεσίες Εξυπηρέτησης πελατών όταν και όπου:

 • Το υλικό ή το λογισμικό δεν είναι συμβατό με τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος της εφαρμογής.
 • Η εφαρμογή φτάνει στο τέλος της διάρκειας ζωής της.

Οι τύποι αιτημάτων που δεν καλύπτονται από την Τυπική εξυπηρέτηση περιλαμβάνουν ενδεικτικά (αλλά όχι περιοριστικά) τα ακόλουθα:

 • βελτιώσεις της απόδοσης και παραποίηση της συσκευής του πελάτη,
 • απολύμανση των υπολογιστών που έχουν μολυνθεί με κακόβουλο λογισμικό (συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των επιπτώσεων από την μόλυνση με κακόβουλο λογισμικό),
 • αιτήματα περιγραφής κακόβουλου λογισμικού,
 • επί τόπου υποστήριξη,
 • υποστήριξη εκτός του ωραρίου εργασίας,
 • ερωτήματα σχετικά με τις λειτουργίες εφαρμογών ή λειτουργικών συστημάτων τρίτων κατασκευαστών,
 • εφαρμογή ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα τρίτων κατασκευαστών σε λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές, εφαρμογή ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα τρίτων κατασκευαστών σε τρωτά σημεία,
 • βέλτιστες πρακτικές ρύθμισης παραμέτρων ασφάλειας δικτύου,
 • εκπαίδευση στην εφαρμογή,
 • ξεναγήσεις στην ανάπτυξη της εφαρμογής,
 • έλεγχοι εύρυθμης λειτουργίας και παραποιήσεις,

Ορισμένες ενέργειες, οι οποίες είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της τυπικής εξυπηρέτησης ενδέχεται να προσφέρονται ως χωριστή αμειβόμενη υπηρεσία. Ο κατάλογος των αμειβομένων υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλει για συγκεκριμένες θυγατρικές εταιρείες ή εταίρους παροχής υπηρεσιών της Kaspersky.

Η Εξυπηρέτηση πελατών της Kaspersky θα βοηθάει τους πελάτες στο μέτρο του δυνατού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχή εγκατάσταση μιας εφαρμογής ή την επιτυχή αποκατάσταση των επιπτώσεων κακόβουλου λογισμικού στα ακόλουθα σενάρια:

 • Παρουσία κακόβουλου λογισμικού αλλά δεν υπάρχει εγκατεστημένο λογισμικό προστασίας από ιούς.
 • Υπάρχει εγκατεστημένο προϊόν προστασίας από ιούς τρίτων κατασκευαστών αλλά αυτό δεν ανίχνευσε/απολύμανε το κακόβουλο λογισμικό.
 • Οι εφαρμογές της Kaspersky είναι εγκατεστημένες σε μεικτό περιβάλλον μαζί με κάποια άλλη λύση προστασίας από ιούς.
 • Τα περιστατικά οφείλονται στο υλικό.
 • Τα περιστατικά οφείλονται σε εκδόσεις πλατφόρμας λογισμικού που δεν υποστηρίζονται (π.χ. έκδοση beta λογισμικού, εκδόσεις νέων service pack ή προσθηκών που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από την Kaspersky όσον αφορά τη συμβατότητα με τις εφαρμογές).
 • Προβλήματα για τα οποία ο πελάτης δεν μπορεί να παρέχει ακριβείς πληροφορίες, οι οποίες ευλόγως ζητούνται από την Εξυπηρέτηση πελατών για την αναπαραγωγή, αντιμετώπιση ή διερεύνηση του προβλήματος.
 • Προβλήματα τα οποία προκύπτουν λόγω της μη εφαρμογής ή της λανθασμένης εφαρμογής των οδηγιών από την ομάδα Εξυπηρέτησης πελατών της Kaspersky ή την τεκμηρίωση της Kaspersky, οι οποίες θα αποκαθιστούσαν σαφώς το πρόβλημα, εάν είχαν εφαρμοστεί σωστά.

Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς της Εξυπηρέτησης πελατών της Kaspersky στους Κανόνες υποστήριξης για το λογισμικό Kaspersky .

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.