Γλωσσάρι

4 Απριλίου 2023

ID 95897

Ενεργοποίηση της εφαρμογής

Η μετάβαση της εφαρμογής σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Η ενεργοποίηση της εφαρμογής γίνεται από τον χρήστη κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής της ή μετά από αυτήν. Για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή πρέπει να διαθέτετε κωδικό ενεργοποίησης ή αρχείο κλειδιού.

Ενεργό κλειδί

Το κλειδί που χρησιμοποιεί η εφαρμογή τη δεδομένη στιγμή.

Επιπρόσθετη κλειδί άδειας χρήσης

Το κλειδί που πιστοποιεί το δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής αλλά δεν χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή.

Βάσεις δεδομένων προστασίας από ιούς

Βάσεις δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις απειλές για την ασφάλεια του υπολογιστή που είναι γνωστές στην Kaspersky τη χρονική στιγμή της κυκλοφορίας των βάσεων δεδομένων προστασίας από ιούς. Οι καταχωρήσεις στις βάσεις δεδομένων προστασίας από ιούς επιτρέπουν την ανίχνευση κακόβουλου κώδικα στα αντικείμενα που σαρώνονται. Οι βάσεις δεδομένων προστασίας από ιούς δημιουργούνται από τους ειδικούς της Kaspersky και ενημερώνονται κάθε μία ώρα.

Περίοδος χάριτος

Μια περιορισμένη χρονική περίοδος ξεκινώντας από την ημερομηνία λήξης της περιόδου αποτελεσματικής χρήσης, κατά την οποία το λογισμικό λειτουργεί χωρίς να αλλάξει η διαθέσιμη λειτουργικότητα.

Διακομιστές ενημέρωσης της Kaspersky

Λίστα με τους διακομιστές HTTP και FTP της Kaspersky, από τους οποίους η εφαρμογή λαμβάνει ενημερώσεις για τις βάσεις δεδομένων των κινητών συσκευών.

Αρχείο κλειδιού

Ένα αρχείο με μορφή κλειδιού xxxxxxxx. που επιτρέπει τη χρήση μιας εφαρμογής της Kaspersky με δοκιμαστική ή εμπορική άδεια χρήσης. Η εφαρμογή δημιουργεί το αρχείο κλειδιού βάσει του κωδικού ενεργοποίησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μόνο εάν διαθέτετε αρχείο κλειδιού.

Άδεια χρήσης

Ένα δικαίωμα περιορισμένου χρόνου για χρήση της εφαρμογής, το οποίο σάς παρέχεται σύμφωνα με τους όρους της Άδειας χρήσης τελικού χρήστη.

Κλειδί άδειας χρήσης

Μια μοναδική αλφαριθμητική ακολουθία. Το κλειδί άδειας χρήσης επιτρέπει τη χρήση της εφαρμογής σύμφωνα με τους όρους της Άδειας χρήσης τελικού χρήστη (τύπος άδειας χρήσης, περίοδος ισχύος και περιορισμοί). Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μόνο εάν διαθέτετε κλειδί άδειας χρήσης.

Περίοδος ισχύος άδειας χρήσης

Μια χρονική περίοδος κατά την οποία έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες της εφαρμογής και δικαίωμα χρήσης πρόσθετων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξαρτώνται από τον τύπο της άδειας χρήσης.

Ενημέρωση

Η διαδικασία αντικατάστασης ή προσθήκης νέων αρχείων (βάσεις δεδομένων ή λειτουργικές μονάδες εφαρμογών) που ανακτώνται από τους διακομιστές ενημέρωσης της Kaspersky.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.