Datatillhandahållande

4 april 2023

ID 178389

För ändamålen att tillhandahålla dig kärnfunktionaliteten av Administrationskonsolen och funktionaliteten av kompatibiliteten med Administrationskonsolens nättjänster, behöver AO Kaspersky Lab erhålla och behandla information som kan anses som personlig enligt tillämpliga lagar i vissa länder. Den detaljerade beskrivningen av denna information kan hittas i användningsvillkoren.

Öppna villkoren för Kaspersky Small Office Security-administrationskonsolen

För information om anonymiserad data som behandlas av Kaspersky på ett sätt som inte direkt tillåter sammanslutning med någon specifik individ, se artikeln Förbättra kvaliteten och användbarheten.

För information om borttagning av tillhandahållna informationen, hänvisa till artikelnÖverensstämmelse med EU-lagstiftning.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.