Cung cấp dữ liệu

4 Tháng Tư, 2023

ID 178389

Nhằm mục đích cung cấp cho bạn tính năng cốt lõi của Bảng điều khiển quản lý và tính năng của các dịch vụ trực tuyến tương thích với Bảng điều khiển quản lý, AO Kaspersky Lab cần nhận và xử lý những thông tin có thể được coi là cá nhân theo pháp luật hiện hành ở một số quốc gia. Bạn có thể tham khảo mô tả chi tiết về thông tin này trong Điều khoản sử dụng.

Xem Điều khoản sử dụng Bảng điều khiển quản lý Kaspersky Small Office Security

Để biết thông tin về dữ liệu ẩn danh mà Kaspersky xử lý dưới hình thức mà bản thân dữ liệu ấy không cho phép trực tiếp liên kết với bất kỳ cá nhân cụ thể nào, vui lòng tham khảo bài viết Nâng cao chất lượng và tính năng sử dụng.

Để biết thông tin về cách xóa thông tin cung cấp, vui lòng tham khảo bài viết Tuân thủ luật pháp Liên minh châu Âu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.