การจัดหาข้อมูล

4 เมษายน 2566

ID 178389

AO Kaspersky Lab จำเป็นต้องได้รับข้อมูลซึ่งกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในบางประเทศอาจพิจารณาว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้จะเป็นไปเพื่อให้คุณได้รับฟังก์ชันการทำงานหลักของ Management Console และฟังก์ชันการทำงานของสิ่งที่สามารถใช้งานร่วมกับบริการแบบออนไลน์ต่างๆ ของ Management Console ได้ คำอธิบายโดยละเอียดของข้อมูลนี้สามารถดูได้ในข้อกำหนดในการใช้งาน

ดูข้อกำหนดในการใช้งาน Management Console ใน Kaspersky Small Office Security

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งได้รับการประมวลผลโดย Kaspersky ในรูปแบบที่ไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมโยงไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้โดยตรงด้วยตัวข้อมูลเองที่บทความการปรับปรุงคุณภาพและความสามารถในการใช้งานได้

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการลบข้อมูลที่ให้ไว้ที่บทความในหัวข้อการปฏิบัติตามกฎหมายแห่งสหภาพยุโรป

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง