Nätverksövervakning

3 oktober 2023

ID 222843

Med Nätverksövervakning kan du visa datorns nätverksaktivitet i realtid, blockera nätverksaktivitet eller skapa nätverks- och paketregler för program som är installerade på din dator.

Öppna inställningarna för Nätverksövervakning:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Gå till avsnittet Säkerhet.
  3. I blocket Nätverksövervakning, klicka på knappen Visa.

Detta öppnar fönstret Nätverksövervakning.

Avsnittet Nätverksaktivitet visar alla aktiva nätverksanslutningar. Det visar både inkommande och utgående anslutningar. Du kan använda länken Blockera all nätverksaktivitet för att blockera alla nätverksanslutningar.

I avsnittet Öppna portar listas alla öppna nätverksportar. Du kan också använde det här avsnittet för att skapa nätverks- och paketregler för program.

I avsnittet Nätverkstrafik visas volymen av inkommande och utgående nätverkstrafik mellan din dator och andra datorer på nätverket.

Avsnittet Blockerade datorer innehåller en lista över IP-adresser för fjärrdatorer från vilka Skydd mot nätverksattacker har identifierat försök till nätverksattacker och har blockerat denna nätverksaktivitet.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.