Avinstallera programmet

3 oktober 2023

ID 43539

Efter avinstallation av programmet kommer din dator och dina personliga data att vara oskyddade.

Programmet tas bort med installationsguiden.

Avinstallera programmet i Windows 7

Avinstallera programmet i Windows 8 eller senare

Borttagning inbegriper följande steg:

 1. För att ta bort programmet måste du ange lösenordet för åtkomst till programmets inställningar. Om du av någon anledning inte kan ange lösenordet går det inte att ta bort programmet.

  Det här steget visas bara om ett lösenord för borttagning av programmet har ställts in.

 2. Spara data för framtida bruk

  Vid detta steg kan du ange vilka data, som används av programmet, du vill fortsätta använda under nästa installation av programmet (t.ex. vid installation av en nyare version av programmet).

Du kan spara följande data:

 • Licensuppgifter gör att du kan använda den befintliga licensen i framtiden, om den inte har upphört att gälla vid tidpunkten för installationen, i stället för att aktivera programmet.
 • Karantänfiler är filer som genomsökts av programmet och placerats i karantän.
 • Efter programmet tas bort från datorn går inte längre karantänfilerna att kommas åt. För att utföra operationer med dessa filer, måste Kaspersky Small Office Security vara installerat.

 • Programmets användarinställningar är programinställningar som valts under konfigurationen av programmet.

  Det går även att exportera skyddsinställningarna på kommandoraden, med kommandot: avp.com EXPORT <filnamn>.

 • iChecker-data är filer som innehåller information om objekt som redan har genomsökts med iChecker-teknik.
 • Databaser för Skräppostskydd är databaser som innehåller kopior av skräppostmeddelanden som lagts till av användaren.
 • Hemligt valv är filer som lagrats med hjälp av funktionen Hemligt valv.

  Överföring av inställningar från ett datorprogram till Filservern 1 och vice versa stöds inte.

 1. Bekräfta borttagning

  Eftersom borttagning av programmet hotar datorns säkerhet och dina personliga data, får du en fråga gällande om du verkligen vill ta bort programmet. Gör detta genom att klicka på knappen Ta bort.

 2. Avsluta borttagning

Vid detta steg tar guiden bort programmet från din dator. Vänta tills borttagningen är klar.

Den här funktionen kanske inte finns tillgänglig i vissa områden.

När du tagit bort programmet måste du måste starta om ditt operativsystem. Om du avbryter en direkt omstart skjuts fullföljandet av borttagningsproceduren upp tills operativsystemet startats om, eller tills datorn har stängts av och sedan startats igen.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.