Dezinstalowanie aplikacji

3 października 2023

ID 43539

Po odinstalowaniu aplikacji, Twój komputer oraz dane osobowe nie będą chronione.

Aplikacja może zostać usunięta przy użyciu Kreatora instalacji.

Dezinstalowanie aplikacji w systemie Windows 7

Dezinstalowanie aplikacji w systemie Windows 8 lub nowszym

Dezinstalacja obejmuje następujące kroki:

 1. Aby odinstalować aplikację, należy wprowadzić hasło dostępu do ustawień aplikacji. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz określić hasła, dezinstalacja aplikacji będzie niemożliwa.

  Ten krok jest wyświetlany tylko wtedy, gdy dla dezinstalacji aplikacji zostało ustawione hasło.

 2. Zapisywanie danych do ponownego użycia

  Na tym etapie możesz wskazać, które dane używane przez aplikację chcesz zachować do ponownego użycia podczas kolejnej instalacji programu (na przykład jego nowszej wersji).

Możesz zapisać następujące dane:

 • Szczegóły licencji umożliwiają użycie istniejącej licencji w przyszłości, jeśli nie utraciła ważności w momencie instalacji, zamiast aktywowania aplikacji.
 • Pliki Kwarantanny – pliki przeskanowane przez program i umieszczone w Kwarantannie.
 • Po usunięciu aplikacji z komputera, pliki kwarantanny staną się niedostępne. Aby móc wykonać działania na tych plikach, musi być zainstalowany Kaspersky Small Office Security.

 • Ustawienia wymagane do działania aplikacji to wartości ustawień aplikacji, wybrane podczas konfigurowania aplikacji.

  Możesz także wyeksportować ustawienia ochrony z poziomu wiersza poleceń, korzystając z następującego polecenia: avp.com EXPORT <nazwa_pliku>

 • Dane iChecker to pliki zawierające informacje o obiektach przeskanowanych przy użyciu technologii iChecker.
 • Bazy danych modułu Anti-Spam – bazy danych zawierające próbki wiadomości spamowych dodane przez użytkownika.
 • Tajny magazyn to pliki umieszczone w magazynie przy pomocy funkcjonalności Tajny magazyn.

  Transfer ustawień z aplikacji komputera osobistego na serwer plików i odwrotnie nie jest obsługiwany.

 1. Potwierdzanie dezinstalacji

  Ponieważ usunięcie aplikacji zagraża bezpieczeństwu komputera oraz danych osobistych, będziesz musiał potwierdzić jej usunięcie. W tym celu kliknij przycisk Usuń.

 2. Kończenie dezinstalacji

Na tym etapie Kreator usuwa aplikację z komputera. Poczekaj na zakończenie procesu usuwania.

W niektórych regionach ta funkcja może być niedostępna.

Podczas dezinstalacji aplikacji wymagane będzie ponowne uruchomienie systemu operacyjnego. Jeżeli anulujesz ponowne uruchomienie komputera, zakończenie procedury dezinstalacji zostanie odroczone do czasu ponownego uruchomienia systemu operacyjnego.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.