O anonimnim pretplatama

12. april 2023.

ID 191236

Vaša pretplata se smatra „anonimnom“ ukoliko ste kupili pretplatu za Unlimited verziju Kaspersky VPN aplikaciju putem App Store dok niste prijavljeni na svoj My Kaspersky nalog ili dok niste imali My Kaspersky nalog. Anonimna pretplata je povezana sa vašim App Store nalogom, ali ne i sa vašim My Kaspersky nalogom.

Svoju anonimnu pretplatu možete da povežete sa svojim My Kaspersky nalogom u bilo kom trenutku. Nakon što se prijavite na My Kaspersky na uređaju na kom je instalirana Unlimited verzija Kaspersky VPN aplikacije, vaša pretplata se automatski povezuje sa vašim My Kaspersky nalogom. Ovaj postupak može potrajati, a aktivne VPN sesije na vašim uređajima mogu biti zaustavljene. Nakon toga, možete koristiti My Kaspersky da upravljate svojom pretplatom. Svi uređaji koji koriste ovu pretplatu biće automatski povezani na vaš My Kaspersky nalog. Takođe ćete moći da koristite svoj My Kaspersky nalog kako biste primenili svoju Kaspersky VPN pretplatu na novim uređajima (ukoliko ograničenje u broju uređaja nije dostignuto).

Kada vraćate anonimnu pretplatu sa Kaspersky VPN aplikacije dok ste prijavljeni na svoj My Kaspersky nalog, vaša pretplata se takođe automatski povezuje sa vašim My Kaspersky nalogom. Svi uređaji koji koriste ovu pretplatu biće automatski povezani na nju.

Napomena: Nakon što se vaša pretplata poveže sa vašim My Kaspersky nalogom, potrebno je da potvrdite sve svoje automatski povezane uređaje na My Kaspersky.

Pretplatu možete ukloniti sa My Kaspersky naloga tako što ćete se obratiti Kaspersky korisničkom servisu.

Uklanjanje anonimne pretplate sa vašeg uređaja

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.