O pruženim podacima

12. april 2023.

ID 143111

Pogledajte informacije o podacima koji se dostavljaju kompaniji Kaspersky dok koristite prethodne verzije aplikacije

Podaci koji se dostavljaju kompaniji Kaspersky korišćenjem Kaspersky VPN-a 3.2

Kaspersky štiti informacije koje su dobijene u skladu sa važećim zakonom i pravilima kompanije Kaspersky. Prenos podataka se obavlja putem bezbednog kanala.

Dostavljaju se lični podaci

Saglasni ste da ćete kompaniji Kaspersky dati lične podatke prihvatanjem Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom, Smernica za privatnost, Izjave o obradi podataka u marketinske svrhe (Izjava o marketingu), Izjave o obradi podataka u svrhu dovršetka kupovine (Izjava o kupovini) ili Izjave o obradi podataka u svrhu korišćenja Web portala (Izjava o Web portalu). Možete pogledati listu podataka koji se dostavljaju pod uslovima svakog pravnog dokumenta u odgovarajućem pravnom dokumentu.

Ugovor o licenciranju možete pogledati u App Store.

Pročitajte Izjavu o marketingu i onemogućite slanje podataka

Ukoliko ne želite da Kaspersky dobija i obrađuje podatke navedene u okviru Izjave o kupovini, možete opozvati svoje prihvatanje tako što ćete prekinuti svoju pretplatu.

Uklanjanje anonimne pretplate sa vašeg uređaja

Važno: Nakon što prekinete vezu između Kaspersky VPN aplikacije i pretplate, pretplata ostaje aktivna. Za više informacija o uslovima pretplate pogledajte O pretplati.

Ukoliko ne želite da Kaspersky dobija podatke navedene u okviru Izjave o Web portalu, možete opozvati svoje prihvatanje tako što ćete se odjaviti sa My Kaspersky.

Odjavite se sa My Kaspersky

Ukoliko ne želite da Kaspersky obrađuje podatke navedene u okviru Izjave o Web portalu, potrebno je da izbrišete svoj My Kaspersky nalog.

Brisanje vašeg My Kaspersky naloga

Važno: Kada se odjavite ili izbrišete My Kaspersky nalog, Kaspersky VPN prelazi na besplatnu verziju.

Napomena: Dostupnost besplatne verzije zavisi od vaše regije.

Dostavljaju se podaci koji nisu lični (nelični podaci)

Saglasni ste da ćete kompaniji Kaspersky dati nelične podatke prihvatanjem Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom.

Podaci koji se ne odnose na ličnost se pružaju Kaspersky kompaniji radi:

Pružanja osnovne funkcionalnosti pribavljenog Softvera Nosioca parava Vama.

  • Informacija o Softveru Nosioca prava: kompletne verzije Softvera; ID Softvera; lokalizacije Softvera; grupe Softvera; rezultat akcije Softvera; kôda greške.
  • Informacija o korišćenju usluge Kaspersky Security Network (KSN): konfiguracione identifikacije.
  • ID teme iz pomoći Softvera; naziva veze.

Osim informacija navedenih iznad, ako se na Web portal prijavite korišćenjem putem Facebook ili Google naloga, Nosilac prava mora sa Vašeg uređaja da prima i obrađuje sledeće informacije koje se ne odnose na ličnost:

  • Informacije o potvrdi identiteta: autorizacioni kôd primljen od dobavljača identiteta; pristupni token primljen od dobavljača identiteta; tip podataka poslat dobavljaču identiteta; ID Nosioca prava u sistemu dobavljača identiteta; naziv dobavljača identiteta; URI na koji je poslat odgovor dobavljača identiteta; parametri zatraženi od dobavljača identiteta; ID resursa Nosioca prava; tip tokena; dobijena vrednost za potvrdu zahteva.

Napomena: Dostupnost opcije prijave putem Facebook naloga zavisi od vaše regije.

Da bi poboljšao kvalitet, izgled i radne karakteristike Softvera, proizvoda, usluga i infrastrukture Nosioca prava, i to analiziranjem interakcija, doživljaja i nivoa zadovoljstva korisnika.

  • Informacije o računaru Krajnjeg korisnika na kojem je instaliran Softver: model uređaja; broj verzije operativnog sistema; proširene informacije u vezi sa izdanjem operativnog sistema; porodica operativnog sistema; verzija OS servisnog paketa; verzija operativnog sistema instaliranog na korisnikovom računaru; za koliko bita je napravljen operativni sistem; izdanje operativnog sistema; tip uređaja (laptop, radna stanica, tablet); tip operativnog sistema (server, radna stanica, domenski kontroler); pozivni broj zemlje.
  • Informacija o Softveru Nosioca prava: scenariji prosleđivanja statsitike; informacije o VPN čvorovima; kompletne verzije Softvera; ID ažuriranja Softvera; ID Softvera; lokalizacije Softvera; ID rebrendiranja Softvera; tip instaliranog Softvera; rezultat akcije Softvera; kôd greške; status instalacije/uklanjanja Softvera; kôd greške instalacije; oznaka koja ukazuje da li je instalaciju prekinuo korisnik; trajanje instalacije Softvera u sekundama; tip instalacije (nova instalacija, ažuriranje); režim rada Kaspersky VPN Secure Connection aplikacije; ID scenarija pokretanja VPN veze; status VPN postavki klijenta; ID-ovi Softvera u usluzi Firebase; ID protokola; trenutna podešavanja Softvera.
  • Informacija o korišćenju usluge Kaspersky Security Network (KSN): protokol koji se koristi za razmenu podataka sa KSN; ID KSN usluge koja je pristupala Softveru; datum i vreme kada je statistika prestala da se prima; broj povezivanja sa KSN preuzetih iz keš memorije; broj zahteva za koje je odgovor pronađen u bazi podataka lokalnih zahteva; broj neuspešnih povezivanja sa KSN; broj neuspešnih KSN transakcija; privremena distribucija otkazanih zahteva upućenih ka KSN; privremena distribucija neuspešnih povezivanja sa KSN; privremena distribucija neuspešnih KSN transakcija; privremena distribucija uspešnih povezivanja sa KSN; privremena distribucija uspešnih KSN transakcija; privremena distribucija uspešnih zahteva usmerenih ka KSN; privremena distribucija zahteva upućenih ka KSN kojima je isteklo vreme; broj novih povezivanja sa KSN; broj neuspešnih zahteva upućenih ka KSN koje su uzrok greške u rutiranju; broj neuspešnih zahteva zbog toga što je KSN onemogućen u postavkama Softvera; broj neuspešnih zahteva upućenih ka KSN zbog problema na mreži; broj uspešnih povezivanja sa KSN; broj uspešnih KSN transakcija; ukupan broj zahteva upućenih u KSN; datum i vreme početka prijema statistike.
  • Autorizacioni kôd primljen od dobavljača identiteta; pristupni token primljen od dobavljača identiteta; tip podataka poslat dobavljaču identiteta; ID Nosioca prava u sistemu dobavljača identiteta; naziv dobavljača identiteta; URI na koji je poslat odgovor dobavljača identiteta; parametri zatraženi od dobavljača identiteta; tekst poruke o grešci; OS kôd greške; trajanje VPN sesije; metod http zahteva; ID resursa Nosioca prava; tip tokena; token za potvrdu identiteta u uslugama Nosioca prava; TTL tokena; putanja do objekta koji se obrađuje; način koji je korišćen za proveru korisnika u Softveru; dobijena vrednost za potvrdu zahteva; ID teme iz pomoći Softvera; informacije u vezi sa implementacijom rukovaca pristupom Web usluzi; jedinstveni ID zahteva u uslugama Nosioca prava; naziv veze; broj linije izvorne datoteke koja je proizvela izuzetak; ID protokola; ukupno trajanje obrade zahteva; tip protokola koji je obradio grešku; kôdna oznaka kategorije greške; DNS adresa Web usluge kojoj se pristupalo; trajanje pristupa serveru; daljinski priključak i IP adresa Web usluge kojoj se pristupalo; Web-adresa koja se obrađuje.

Takođe pogledajte

O anonimnim pretplatama

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.