Sadržaj datoteka praćenja, datoteka prikaza stanja i datoteka postavki

12. april 2023.

ID 171494

Napomena: Svim datotekama opisanim u ovom odeljku mogu pristupiti samo administrator sistema računara i vlasnički nalog na računaru sa instaliranom Kaspersky VPN aplikacijom.

1. Datoteke praćenja

Datoteke praćenja sadrže informacije o događajima koji se dešavaju tokom rada Kaspersky VPN aplikacije. Datoteke praćenja se čuvaju lokalno na vašem računaru u sledećoj fascikli:~/Library/Group Containers/2Y8XE5CQ94.com.kaspersky.ksec/Library/Application Support/KSEC/Logs/

Praćenja se nalaze u sledećim datotekama:

 • ksec_agent_<vremenska oznaka>.log
 • ksec_app_<vremenska oznaka>.log
 • ksec_daemon_<vremenska oznaka>_pid_<PID>.log
 • ksec_networkextension_<vremenska oznaka>.log

Datoteke praćenja mogu da sadrže sledeće informacije:

 • Informacije o uređaju i operativnom sistemu (jedinstveni ID uređaja, tip uređaja, MAC adrese mrežnih uređaja, tip operativnog sistema, verzija operativnog sistema)
 • Informacije o aplikacijama koje učitava korisnik (URL, atributi, veličina datoteke, informacije o procesu koji je učitao datoteku)
 • Informacije o pokrenutim aplikacijama i njihovim modulima
 • Informacije o radu aplikacije i njenih modula
 • Informacije o greškama i korišćenju grafičkog korisničkog interfejsa instalirane Kaspersky aplikacije
 • Informacije o mrežnim vezama i mrežnim podešavanjima: IP adresa udaljenog računara i računara korisnika, IP adresa DNS servera, MAC adresa pristupne tačke, naziv mreže, jačina signala, brojevi priključaka koji se koriste za uspostavljanje veze, mrežni protokol, status veze u vreme pravljenja datoteke, reputacija mreže, podešavanja posredničkog servera – heš korisničkog imena/lozinke
 • Informacije o podešavanjima za povezivanje sa Kaspersky serverima
 • Informacije o povezivanjima sa Pango serverima
 • Informacije o vrsti licence (tip licence, regija)
 • Informacije o mrežnim paketima koje računar prima i šalje putem telekomunikacione mreže
 • Informacije o poslatim i primljenim porukama e-pošte i porukama za trenutno dopisivanje
 • Informacije o My Kaspersky: informacije o korisničkim imenima i lozinkama Web lokacija, kao i sadržaj datoteka kolačića
 • Javni sertifikat servera
 • Informacije o jeziku jezika, ID softvera, prilagođavanju softvera, verziji softvera, jedinstvenoj ID oznaci instalacije softvera, jedinstvenoj ID oznaci računara

Datoteke praćenja sadrže samo informacije neophodne za otklanjanje nedostataka u aplikaciji. Kaspersky koristi datoteke praćenja za istraživanje incidenata u vezi sa greškama u radu Kaspersky VPN aplikacije.

Podrazumevano, pravljenje datoteka praćenja je onemogućeno. Možete omogućiti pravljenje datoteka praćenja u postavkama aplikacije.

Datoteke praćenja mogu da se šalju kompaniji Kaspersky samo ručno. Kaspersky VPN ne šalje automatski datoteke praćenja kompaniji Kaspersky.

Možete da izaberete način na koji se datoteke praćenja šalju kompaniji Kaspersky.

Pre nego što pošaljete datoteke praćenja kompaniji Kaspersky, pregledajte njihov sadržaj.

Važno: Datoteke praćenja mogu da sadrže lične ili poverljive informacije. Slanjem datoteka praćenja kompaniji Kaspersky, saglasni ste da kompaniji Kaspersky pružite sve podatke sadržane u datotekama praćenja koje šaljete i pristajete na način na koji se one šalju.

2. Datoteke stanja memorije

Datoteke stanja memorije sadrže sve informacije o radnoj memoriji procesa aplikacije u trenutku kada je stanje memorije napravljeno. Datoteke stanja memorije mogu da sadrže poverljive podatke.

Datoteke stanja memorije pravi operativni sistem i šalju se na Apple servere samo uz vašu saglasnost. Pre nego što pošaljete datoteku stanja memorije, pregledajte njen sadržaj.

3. Dodatne datoteke

Pored toga, Kaspersky VPN pravi dodatne datoteke postavki koje se čuvaju na računaru korisnika. Ove datoteke mogu sadržati informacije neophodne za rad Softvera: podešavanja, interne baze podataka, konfiguracione datoteke.

Stručnjaci za korisnički servis mogu od vas zatražiti da dostavite dodatne datoteke kako biste skratili vreme potrebno za obradu zahteva u vezi sa greškama u softveru. Korisnik šalje ove podatke ručno, po uspostavljanju zahteva stručnjaka za korisnički servis.

Slanjem dodatnih datoteka sa postavkama korisničkom servisu, saglasni ste da pružite sve podatke koje oni sadrže i saglasni ste sa načinom njihovog slanja. Pre nego što pošaljete ove datoteke, pregledajte njihov sadržaj.

Ove dodatne datoteke mogu da sadrže sledeće informacije:

 • Podešavanja posredničkog servera – heš korisničkog imena i lozinke
 • Akreditive za povezivanje sa My Kaspersky
 • Nazive Wi-Fi mreža za koje su konfigurisana pravila kada treba da se uključi bezbedna veza

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.