Относно предоставените данни

12 април 2023 г.

ID 143111

Вижте информация относно предоставените на Kaspersky данни при използване на предишни версии на приложението

Предоставени на Kaspersky данни при използване на Kaspersky VPN 3.2

Kaspersky защитава всяка информация, получена в съответствие със закона и приложимите правила на Kaspersky. Данните са предадени през защитен канал.

Предоставени лични данни

Съгласявате се да предоставите на Kaspersky лични данни, като приемете Лицензионното споразумение с краен потребител, Политиката за поверителност, Декларация относно обработката на данни за целите на маркетинга (Декларация за маркетинг), Декларацията относно обработката на данни за целите на завършването на покупка (Декларация за покупки) или Декларацията относно обработката на данни за целите на използване на уеб портал (Декларация за уеб портал). Можете да видите списък с предоставените данни съгласно условията на всеки правен документ в съответния правен документ.

Можете да видите Лицензионното споразумение в App Store.

Прочетете Декларацията за маркетинг и дезактивирайте изпращането на данни

Ако не искате Kaspersky да получава и обработва данните, предоставени съгласно Декларацията за покупка, можете да оттеглите съгласието си, като прекъснете връзката на абонамента си.

Прекъснете връзката на анонимния абонамент към Вашето устройство

Важно: След като прекъснете връзката на Kaspersky VPN с Вашия абонамент, той остава активен. За повече информация относно условията на абонамента вижте Относно абонамента.

Ако не искате Kaspersky да получава данните, предоставени съгласно Декларацията за уеб портала, можете да оттеглите съгласието си, като излезете от акаунта си в My Kaspersky.

Излезте от My Kaspersky

Ако не искате Kaspersky да обработва данните, предоставени съгласно Декларацията за уеб портала, трябва да изтриете акаунта си в My Kaspersky.

Изтрийте Вашия My Kaspersky акаунт

Важно: Когато излезете от или изтриете акаунт в My Kaspersky, Kaspersky VPN премина към безплатна версия.

Забележка: Наличието на безплатната версия зависи от Вашия регион.

Предоставени нелични данни

Съгласявате се да предоставите на Kaspersky нелични данни, като приемете Лицензионното споразумение с краен потребител.

Към Kaspersky се предоставят нелични данни за следните цели:

Предоставяне на основната функционалност на придобития Софтуер на Притежателя на правата.

  • Информация относно Софтуера на Притежателя на правата: пълна версия на Софтуера; ИД на Софтуера; локализация на Софтуера; софтуерна група; резултатът от действието на Софтуера; код на грешка.
  • Информация относно употребата на Kaspersky Security Network (KSN): конфигурационен идентификатор.
  • ИД на темата в помощния раздел на Софтуера; име на връзка.

В допълнение към споменатата информация по-горе, в случай на влизане в уеб портала, използвайки Вашия акаунт във Facebook или Google, Притежателят на правата трябва да получи и преработи следните нелични данни от Вашето устройство:

  • Информация за удостоверение: код за удостоверение, получен от доставчика на самоличност; маркер за достъп, получен от доставчика на самоличност; тип данни, изпратени до доставчика на самоличност; ИД на Притежателя на правата, в системата на доставчика на самоличност; име на доставчика на самоличност; URI (унифициран идентификатор на ресурс), към който е пратен отговора на доставчика на самоличност; изискани параметри от доставчика на самоличност; ИД на ресурса на Притежателя на права; тип на маркера; стойност генерирана от заявката за проверка.

Забележка: Наличността на опцията за влизане с Facebook зависи от Вашия регион.

Да подобри качеството, външния вид и представянето на Софтуера, продуктите, услугите и инфраструктурата на Притежателя на правата чрез анализиране на взаимодействията, начина на работа и удовлетворението на потребителите.

  • Информация за компютъра на крайния потребител, на който е инсталиран софтуерът: модел на устройството; номер на компилация на ОС; разширена информация за изданието на ОС; семейство от операционни системи; версия на сервизния пакет на ОС; версия на операционната система, инсталирана на компютъра на потребителя; битова версия на операционната система; издание на ОС; тип на устройство (лаптоп, настолен компютър, таблет); тип ОС (сървър, работна станция, домейн контролер); код на държавата.
  • Информация относно Софтуера на Притежателя на правата: сценарий за подаване на статистически данни; информация за VPN възли; пълна версия на Софтуера; ИД на актуализация на Софтуера; ИД на Софтуера; локализация на Софтуера; ИД на ребрандиране на Софтуера; тип на инсталиран Софтуер; резултатът от действието на Софтуера; код на грешка; състояние на инсталиране/деинсталиране на Софтуера; код на грешка при инсталация; флаг, указващ дали инсталацията е прекратена от потребителя; продължителност на инсталирането на Софтуера в секунди; тип на инсталация (нова инсталация, актуализация); режим на работа на Kaspersky VPN Secure Connection; ИД на началния сценарий на VPN връзка; състояние на настройките на клиента за VPN; ИД на Софтуера във Firebase; ID на протокол; текущи настройки на Софтуера.
  • Информация относно употребата на Kaspersky Security Network (KSN): протокол, използван за обмен на данни с KSN; ИД на услугата на KSN с осъществен достъп от Софтуера; дата и час на спиране на получаването на статистически данни; брой KSN връзки, взети от кеша; брой заявки, за които е намерен отговор в локалната база данни; брой на неуспешните KSN връзки; брой на неуспешните KSN трансакции; времево разпределение на анулирани заявки до KSN; времево разпределение на неуспешни KSN връзки; времево разпределение на неуспешните трансакции на KSN; времево разпределение на успешни връзки на KSN; времево разпределение на успешни трансакции на KSN; времево разпределение на успешни заявки до KSN; времево разпределение на заявки до KSN, които са изтекли; брой нови връзки на KSN; брой неуспешни заявки до KSN, причинени от грешки в маршрутизирането; брой неуспешни заявки, причинени от деактивиране на KSN в настройките на Софтуера; брой неуспешни заявки до KSN, причинени от проблеми с мрежата; брой на успешните връзки на KSN; брой на успешните трансакции на KSN; общ брой заявки до KSN; дата и час на начало на получаването на статистически данни.
  • Код за удостоверение, получен от доставчика на самоличност; маркер за достъп, получен от доставчика на самоличност; тип данни, изпратени до доставчика на самоличност; ИД на Притежателя на правата, в системата на доставчика на самоличност; име на доставчика на самоличност; URI (унифициран идентификатор на ресурс), към който е пратен отговора на доставчика на самоличност; изискани параметри от доставчика на самоличност; текст на съобщението за грешка; код на грешка на ОС; продължителност на VPN сесия; метод на http заявка; ИД на ресурса на Притежателя на права; тип на маркера; маркер за удостоверяване в услугите на Притежателя на правата; TTL на токен; път на обекта, който се обработва; използван метод за удостоверяване в Софтуера; стойност генерирана от заявката за проверка; ИД на темата в помощния раздел на Софтуера; информация за внедряването на манипулатора за достъп до уеб услугата; уникален ИД на заявка към услугите на Притежателя на правата; име на връзка; номер на ред на изходния файла в инструмента за обработка на изключения; ID на протокол; обща продължителност на обработката на заявка; тип грешка при обработката на протокол; код на категорията на грешката; DNS адрес на уеб услугата, до която се осъществява достъп; продължителност на достъпа до сървъра; отдалечен порт и IP адрес на уеб услугата, до която се осъществява достъп; уеб адрес, който се обработва.

Вижте също

Относно анонимните абонаменти

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.