Πληροφορίες για τα δεδομένα που παρέχονται

12 Απριλίου 2023

ID 143111

Προβολή πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα που παρέχονται στην Kaspersky κατά τη χρήση προηγούμενων εκδόσεων της εφαρμογής

Δεδομένα που παρέχονται στην Kaspersky κατά τη χρήση του Kaspersky VPN 3.2

Η Kaspersky προστατεύει οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνει σύμφωνα με τον νόμο και τους ισχύοντες κανόνες της Kaspersky. Τα δεδομένα μεταδίδονται μέσω ασφαλούς καναλιού.

Παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα

Με την αποδοχή της Σύμβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη, της Πολιτικής απορρήτου, της Δήλωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ (Δήλωση μάρκετινγκ), της Δήλωσης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς ολοκλήρωσης μιας αγοράς (Δήλωση αγοράς) ή της Δήλωσης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς χρήσης διαδικτυακής πύλης (Δήλωση διαδικτυακής πύλης), συμφωνείτε να παρέχετε στην Kaspersky προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των δεδομένων που παρέχονται βάσει των όρων κάθε νομικού εγγράφου στο αντίστοιχο νομικό έγγραφο.

Μπορείτε να δείτε τη Σύμβαση άδειας χρήσης στο App Store.

Ανάγνωση της Δήλωσης μάρκετινγκ και απενεργοποίηση της αποστολής δεδομένων

Εάν δεν θέλετε η Kaspersky να λαμβάνει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα που παρέχονται βάσει της Δήλωσης αγοράς, μπορείτε να ανακαλέσετε την αποδοχή σας αποσυνδέοντας τη συνδρομή σας.

Αποσύνδεση μιας ανώνυμης εγγραφής από τη συσκευή σας

Σημαντικό: Αφού αποσυνδέσετε το Kaspersky VPN από τη συνδρομή, η συνδρομή παραμένει ενεργή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της συνδρομής, δείτε Πληροφορίες για τη συνδρομή.

Εάν δεν θέλετε η Kaspersky να λαμβάνει τα δεδομένα που παρέχονται βάσει της Δήλωσης διαδικτυακής πύλης, μπορείτε να ανακαλέσετε την αποδοχή σας αποσυνδεόμενοι από το My Kaspersky.

Έξοδος από το My Kaspersky

Εάν δεν θέλετε η Kaspersky να επεξεργάζεται τα δεδομένα που παρέχονται βάσει της Δήλωσης διαδικτυακής πύλης, πρέπει να διαγράψετε τον λογαριασμό σας My Kaspersky.

Διαγραφή του λογαριασμού σας My Kaspersky

Σημαντικό: Όταν αποσυνδέεστε από ή διαγράφετε έναν λογαριασμό My Kaspersky, το Kaspersky VPN αλλάζει στη δωρεάν έκδοση.

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα της δωρεάν έκδοσης εξαρτάται από την περιοχή σας.

Παρεχόμενα μη προσωπικά δεδομένα

Με την αποδοχή της Σύμβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη, συμφωνείτε να παρέχετε στην Kaspersky μη προσωπικά δεδομένα.

Μη προσωπικά δεδομένα παρέχονται στην Kaspersky για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για την παροχή σε Εσάς της βασικής λειτουργικότητας του Λογισμικού του Κατόχου δικαιωμάτων που έχετε αποκτήσει.

  • Πληροφορίες σχετικά με το Λογισμικό του Κατόχου δικαιωμάτων: πλήρης έκδοση του Λογισμικού, αναγνωριστικό Λογισμικού, τοπική προσαρμογή Λογισμικού, Ομάδα Λογισμικού, ο αποτέλεσμα της ενέργειας του Λογισμικού, κωδικός σφάλματος.
  • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Kaspersky Security Network (KSN): το αναγνωριστικό διαμόρφωσης.
  • αναγνωριστικό του θέματος στη βοήθεια Λογισμικού, όνομα σύνδεσης.

Επιπρόσθετα των πληροφοριών που αναφέρονται παραπάνω, σε περίπτωση σύνδεσης στη Δικτυακή Πύλη χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Σας Facebook ή Google, ο Κάτοχος Δικαιωμάτων χρειάζεται να λάβει από τη συσκευή Σας και να επεξεργαστεί τα ακόλουθα μη προσωπικά δεδομένα:

  • Πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο ταυτότητας: κωδικός εξουσιοδότησης από την υπηρεσία παροχής ταυτότητας, διακριτικό πρόσβασης από την υπηρεσία παροχής ταυτότητας, τύπος δεδομένων που στάλθηκαν στην υπηρεσία παροχής ταυτότητας, αναγνωριστικό Κατόχου Δικαιωμάτων στο σύστημα της υπηρεσίας παροχής ταυτότητας, όνομα της υπηρεσίας παροχής ταυτότητας, URI στο οποίο στάλθηκε η απόκριση της υπηρεσίας παροχής ταυτότητας, παράμετροι που ζητήθηκαν από την υπηρεσία παροχής ταυτότητας, αναγνωριστικό του πόρου του Κατόχου Δικαιωμάτων, τύπος διακριτικού, τιμή που δημιουργήθηκε για επαλήθευση του αιτήματος.

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα της επιλογής για σύνδεση μέσω Facebook εξαρτάται από την περιοχή σας.

Να βελτιώσει την ποιότητα, την εμφάνιση και την απόδοση του Λογισμικού, των προϊόντων, των υπηρεσιών και της υποδομής του Κατόχου Δικαιωμάτων, αναλύοντας τις αλληλεπιδράσεις, την εμπειρία και την ικανοποίηση των χρηστών.

  • Πληροφορίες σχετικά με τον Υπολογιστή του Τελικού χρήστη στον οποίο είναι εγκατεστημένο το Λογισμικό: μοντέλο συσκευής, αριθμός δομής λειτουργικού συστήματος, εκτεταμένες πληροφορίες για την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, οικογένεια λειτουργικού συστήματος, έκδοση Service Pack του λειτουργικού συστήματος, έκδοση του λειτουργικού συστήματος που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του χρήστη, έκδοση bit λειτουργικού συστήματος, έκδοση γλώσσας λειτουργικού συστήματος, τύπος συσκευής (φορητός υπολογιστής, επιτραπέζιος υπολογιστής, tablet), τύπος λειτουργικού συστήματος (διακομιστής, σταθμός εργασίας, ελεγκτής τομέα), κωδικός χώρας.
  • Πληροφορίες σχετικά με το Λογισμικό του Κατόχου δικαιωμάτων: σενάριο υποβολής στατιστικών, πληροφορίες σχετικά με τους κόμβους VPN, πλήρης έκδοση του Λογισμικού, αναγνωριστικό ενημέρωσης Λογισμικού, αναγνωριστικό Λογισμικού, τοπική προσαρμογή Λογισμικού, αναγνωριστικό αλλαγής εταιρικής επωνυμίας Λογισμικού, τύπος του εγκατεστημένου Λογισμικού, ο αποτέλεσμα της ενέργειας του Λογισμικού, κωδικός σφάλματος, κατάσταση εγκατάστασης/απεγκατάστασης Λογισμικού, κωδικός σφάλματος εγκατάστασης, σημαία που υποδεικνύει εάν η εγκατάσταση ματαιώθηκε από τον χρήστη, διάρκεια εγκατάστασης του Λογισμικού σε δευτερόλεπτα, τύπος εγκατάστασης (νέα εγκατάσταση, ενημέρωση), τρόπος λειτουργίας του Kaspersky VPN Secure Connection, αναγνωριστικό της δέσμης ενεργειών εκκίνησης της σύνδεσης VPN, κατάσταση ρυθμίσεων προγράμματος-πελάτη VPN, Αναγνωριστικά Λογισμικού σε Firebase, αναγνωριστικό πρωτοκόλλου, τρέχουσες ρυθμίσεις Λογισμικού.
  • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Kaspersky Security Network (KSN): πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων με το KSN, αναγνωριστικό της υπηρεσίας KSN στην οποία απέκτησε πρόσβαση το Λογισμικό, ημερομηνία και ώρα διακοπής της λήψης στατιστικών, αριθμός συνδέσεων KSN που λαμβάνονται από τη μνήμη cache, αριθμός αιτημάτων για τα οποία βρέθηκε μια απόκριση στην τοπική βάση δεδομένων αιτημάτων, αριθμός ανεπιτυχών συνδέσεων KSN, αριθμός ανεπιτυχών συναλλαγών KSN, χρονική κατανομή ακυρωμένων αιτημάτων προς το KSN, χρονική κατανομή ανεπιτυχών συνδέσεων KSN, χρονική κατανομή ανεπιτυχών συναλλαγών KSN, χρονική κατανομή επιτυχημένων συνδέσεων KSN, χρονική κατανομή επιτυχημένων συναλλαγών KSN, χρονική κατανομή επιτυχημένων αιτημάτων προς το KSN, χρονική κατανομή αιτημάτων προς το KSN με λήξη χρονικού ορίου, αριθμός νέων συνδέσεων KSN, αριθμός ανεπιτυχών αιτημάτων προς το KSN που προκλήθηκαν από σφάλματα δρομολόγησης, αριθμός ανεπιτυχών αιτημάτων που προκλήθηκαν από την απενεργοποίηση του KSN στις ρυθμίσεις Λογισμικού, αριθμός ανεπιτυχών αιτημάτων προς το KSN που προκλήθηκαν από προβλήματα δικτύου, αριθμός επιτυχημένων συνδέσεων KSN, αριθμός επιτυχημένων συναλλαγών KSN, συνολικός αριθμός αιτημάτων προς το KSN, ημερομηνία και ώρα έναρξης της λήψης στατιστικών.
  • Κωδικός εξουσιοδότησης από την υπηρεσία παροχής ταυτότητας, διακριτικό πρόσβασης από την υπηρεσία παροχής ταυτότητας, τύπος δεδομένων που στάλθηκαν στην υπηρεσία παροχής ταυτότητας, αναγνωριστικό Κατόχου Δικαιωμάτων στο σύστημα της υπηρεσίας παροχής ταυτότητας, όνομα της υπηρεσίας παροχής ταυτότητας, URI στο οποίο στάλθηκε η απόκριση της υπηρεσίας παροχής ταυτότητας, παράμετροι που ζητήθηκαν από την υπηρεσία παροχής ταυτότητας, κείμενο του μηνύματος σφάλματος, κωδικός σφάλματος λειτουργικού συστήματος, διάρκεια περιόδου λειτουργίας VPN, μέθοδος αιτήματος http, αναγνωριστικό του πόρου του Κατόχου Δικαιωμάτων, τύπος διακριτικού, διακριτικό ελέγχου ταυτότητας στις υπηρεσίες του Κατόχου δικαιωμάτων, διακριτικό TTL, διαδρομή του αντικειμένου που υποβάλλεται σε επεξεργασία, μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας του Λογισμικού, τιμή που δημιουργήθηκε για επαλήθευση του αιτήματος, αναγνωριστικό του θέματος στη βοήθεια Λογισμικού, πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του χειριστή πρόσβασης υπηρεσίας Web, μοναδικό αναγνωριστικό αιτήματος στις υπηρεσίες του Κατόχου Δικαιωμάτων, όνομα σύνδεσης, αριθμός γραμμής του αρχείου προέλευσης στον χειρισμό εξαιρέσεων, αναγνωριστικό πρωτοκόλλου, συνολική διάρκεια επεξεργασίας αιτήματος, τύπος σφάλματος επεξεργασίας πρωτοκόλλου, κωδικός κατηγορίας του σφάλματος, διεύθυνση DNS της υπηρεσίας Web στην οποία πραγματοποιείται πρόσβαση, διάρκεια πρόσβασης στον διακομιστή, απομακρυσμένη θύρα και διεύθυνση IP της υπηρεσίας Web που προσπελάζεται, διεύθυνση Web που υποβάλλεται σε επεξεργασία.

Δείτε επίσης

Σχετικά με τις ανώνυμες συνδρομές

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.