Informacje o przekazywanych danych

12 kwietnia 2023

ID 143111

Przejrzyj informacje dotyczące danych przekazywanych firmie Kaspersky podczas korzystania z wcześniejszych wersji aplikacji

Dane przekazywane firmie Kaspersky przy użyciu Kaspersky VPN 3.2

Kaspersky chroni wszystkie otrzymane informacje zgodnie z prawem i zasadami Kaspersky. Dane są przekazywane za pośrednictwem bezpiecznego kanału.

Przekazywane dane osobiste

Wyrażasz zgodę na dostarczanie do Kaspersky danych osobistych poprzez zaakceptowanie Umowy licencyjnej, Polityki prywatności, Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych w celach marketingowych (Oświadczenie marketingowe), Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych w celach zakończenia procesu zakupu (Oświadczenie o zakupie) lub Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych w celach korzystania z portalu internetowego (Oświadczenie dotyczące portalu internetowego). Możesz przejrzeć listę danych przekazanych zgodnie z warunkami każdego dokumentu prawnego w odpowiadającym dokumencie prawnym.

Umowę licencyjną można przejrzeć w App Store.

Przeczytaj Oświadczenie marketingowe i wyłącz wysyłanie danych

Jeśli nie chcesz, aby Kaspersky odbierał i przetwarzał dane dostarczane zgodnie z Oświadczeniem o zakupie, możesz odwołać swoją akceptację, odłączając subskrypcję.

Odłącz anonimową subskrypcję od urządzenia

Ważne: Po odłączeniu Kaspersky VPN od subskrypcji, subskrypcja pozostaje aktywna. Aby uzyskać więcej informacji o warunkach subskrypcji, zobacz Informacje o subskrypcji.

Jeśli nie chcesz, aby Kaspersky odbierał dane dostarczane zgodnie z Oświadczeniem dotyczącym portalu internetowego, możesz odwołać swoją akceptację, wylogowując się z My Kaspersky.

Wylogowywanie się z My Kaspersky

Jeśli nie chcesz, aby firma Kaspersky przetwarzała te dane dostarczane zgodnie z Oświadczeniem dotyczącym portalu internetowego, musisz usunąć swoje konto My Kaspersky.

Usuń swoje konto My Kaspersky

Ważne: Po wylogowaniu lub usunięciu konta My Kaspersky, Kaspersky VPN przełącza się do wersji bezpłatnej.

Uwaga: Dostępność bezpłatnej wersji zależy od regionu.

Przekazywane dane nieosobowe

Wyrażasz zgodę na dostarczanie do Kaspersky danych nieosobowych poprzez zaakceptowanie Umowy licencyjnej.

Dane nieosobowe są dostarczane do Kaspersky w następujących celach:

Zapewnianie podstawowej funkcji zakupionego Oprogramowania Posiadacza praw.

  • Informacje o Oprogramowaniu Posiadacza Praw: pełna wersja Oprogramowania; ID Oprogramowania; wersja językowa Oprogramowania; grupa Oprogramowania; wynik działania Oprogramowania; kod błędu.
  • Informacje o wykorzystaniu Kaspersky Security Network (KSN): identyfikator konfiguracji.
  • ID tematu w pomocy do Oprogramowania; nazwa łącza.

Oprócz powyższych informacji, w przypadku zalogowania się w portalu internetowym przy użyciu konta Facebook lub Google, Posiadacz praw musi otrzymać z Twojego urządzenia i przetworzyć następujące dane nieosobowe:

  • Informacje dotyczące uwierzytelniania: kod autoryzacyjny otrzymany od dostawcy tożsamości; token dostępu otrzymany od dostawcy tożsamości; typ danych wysłanych do dostawcy tożsamości; identyfikator Posiadacza praw w systemie dostawcy tożsamości; nazwa dostawcy tożsamości; URI, do którego wysłana jest odpowiedź dostawcy tożsamości; parametry wymagane od dostawcy tożsamości; identyfikator zasobu Posiadacza praw; typ tokena; wartość wygenerowana dla weryfikacji żądania.

Uwaga: Dostępność opcji logowania za pośrednictwem Facebooka zależy od regionu.

Poprawy jakości, wyglądu i skuteczności działania Oprogramowania, produktów, usług i infrastruktury Posiadacza praw poprzez analizę interakcji, doświadczenia i zadowolenia użytkowników.

  • Informacje o Komputerze Użytkownika końcowego, na którym zainstalowano Oprogramowanie: model urządzenia; numer wersji systemu operacyjnego; rozszerzone informacje o wydaniu systemu operacyjnego; rodzinę systemu operacyjnego; wersja pakietu Service Pack dla systemu operacyjnego; wersja systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze użytkownika; wersja bitowa systemu operacyjnego; edycja systemu operacyjnego; typ urządzenia (laptop, komputer stacjonarny, tablet); typ systemu operacyjnego (serwer, stacja robocza, kontroler domeny); kod kraju.
  • Informacje o Oprogramowaniu Posiadacza Praw: scenariusz przesłania statystyk; informacje o węzłach VPN; pełna wersja Oprogramowania; ID aktualizacji Oprogramowania; ID Oprogramowania; wersja językowa Oprogramowania; identyfikator rebrandingu Oprogramowania; typ zainstalowanego Oprogramowania; wynik działania Oprogramowania; kod błędu; stan instalacji/dezinstalacji Oprogramowania; kod błędu instalacji; flaga wskazująca, czy instalacja została przerwana przez użytkownika; czas trwania instalacji Oprogramowania w sekundach; typ instalacji (nowa instalacja, aktualizacja); tryb działania Kaspersky VPN Secure Connection; ID scenariusza uruchamiania połączenia VPN; stan ustawień klienta VPN; Identyfikatory oprogramowania w Firebase; id protokołu; bieżące ustawienia Oprogramowania.
  • Informacje o wykorzystaniu Kaspersky Security Network (KSN): protokół użyty do wymiany danych z KSN; ID usługi KSN, do której dostęp uzyskało Oprogramowanie; data i godzina zaprzestania otrzymywania statystyk; liczba połączeń z KSN wzięta z pamięci podręcznej; liczba żądań, dla których odpowiedź znaleziono w lokalnej bazie żądań; liczba nieudanych połączeń z KSN; liczba nieudanych transakcji KSN; tymczasowa dystrybucja anulowanych żądań wysłanych do KSN; tymczasowa dystrybucja nieudanych połączeń z KSN; tymczasowa dystrybucja nieudanych transakcji KSN; tymczasowa dystrybucja pomyślnych połączeń z KSN; tymczasowa dystrybucja pomyślnych transakcji KSN; tymczasowa dystrybucja pomyślnych żądań wysłanych do KSN; tymczasowa dystrybucja żądań wysłanych do KSN, które przekroczyły limit czasu oczekiwania; liczba nowych połączeń z KSN; liczba niepomyślnych żądań wysłanych do KSN spowodowanych przez błędy routingu; liczba niepomyślnych żądań spowodowanych przez wyłączenie usługi KSN w ustawieniach Oprogramowania; liczba niepomyślnych żądań wysłanych do KSN spowodowanych przez problemy z siecią; liczba pomyślnych połączeń z KSN; liczba udanych transakcji KSN; całkowita liczba żądań wysłanych do KSN; data i godzina rozpoczęcia otrzymywania statystyk.
  • kod autoryzacyjny otrzymany od dostawcy tożsamości; token dostępu otrzymany od dostawcy tożsamości; typ danych wysłanych do dostawcy tożsamości; identyfikator Posiadacza praw w systemie dostawcy tożsamości; nazwa dostawcy tożsamości; URI, do którego wysłana jest odpowiedź dostawcy tożsamości; parametry wymagane od dostawcy tożsamości; treść komunikatu o błędzie; kod błędu systemu operacyjnego; czas trwania sesji VPN; metoda żądania http; identyfikator zasobu Posiadacza praw; typ tokena; token uwierzytelniania w usługach Posiadacza praw; TTL tokena; ścieżka do przetwarzanego obiektu; metoda używana do autoryzacji w Oprogramowaniu; wartość wygenerowana dla weryfikacji żądania; ID tematu w pomocy do Oprogramowania; informacje o implementacji przechwytywania dostępu do usługi sieciowej; unikatowy identyfikator żądania wysłanego do usług Posiadacza praw; nazwa łącza; numer wiersza pliku źródłowego w rejestratorze wyjątku; ID protokołu; całkowity czas przetwarzania żądania; typ błędu przetwarzania protokołu; kod kategorii błędu; adres DNS usługi sieciowej, do której uzyskano dostęp; czasu dostępu do serwera; zdalny port i adres IP usługi sieciowej, do której uzyskano dostęp; przetwarzany adres internetowy.

Zobacz również

Informacje o anonimowych subskrypcjach

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.