O poskytovaných údajích

12. dubna 2023

ID 143111

Zobrazení informací o údajích poskytovaných společnosti Kaspersky předchozími verzemi aplikace

Údaje poskytované společnosti Kaspersky aplikací Kaspersky VPN 3.2

Společnost Kaspersky chrání veškeré obdržené informace v souladu se zákonem a příslušnými pravidly společnosti Kaspersky. Data jsou přenášena zabezpečeným kanálem.

Poskytované osobní údaje

Přijetím licenční smlouvy s koncovým uživatelem, zásad ochrany osobních údajů, prohlášení o zpracování údajů pro marketingové účely (marketingového prohlášení), prohlášení o zpracování dat pro účely dokončení nákupu (prohlášení o nákupu) nebo prohlášení o zpracování údajů pro účely používání webového portálu (prohlášení o webovém portálu) vyjadřujete souhlas s poskytováním svých osobních údajů společnosti Kaspersky. Seznam poskytovaných údajů najdete v podmínkách jednotlivých právních dokumentů v příslušném právním dokumentu.

Licenční smlouvu si můžete zobrazit v App Storu.

Jak si přečíst marketingové prohlášení a zakázat odesílání údajů

Pokud nechcete, aby společnost Kaspersky přijímala a zpracovávala údaje poskytované na základě prohlášení o nákupu, můžete souhlas odvolat odpojením svého předplatného.

Odpojení anonymního předplatného od zařízení

Důležité: Poté, co od předplatného odpojíte aplikaci Kaspersky VPN, předplatné zůstane aktivní. Další informace o podmínkách předplatného najdete v části O předplatném.

Pokud nechcete, aby společnost Kaspersky přijímala údaje poskytované na základě prohlášení o webovém portálu, můžete souhlas odvolat odpojením od webu My Kaspersky.

Odhlášení z webu My Kaspersky

Pokud nechcete, aby společnost Kaspersky zpracovávala údaje poskytované na základě prohlášení o webovém portálu, musíte odstranit svůj účet My Kaspersky.

Odstranění účtu My Kaspersky

Důležité: Když se odhlásíte od účtu My Kaspersky nebo jej odstraníte, aplikace Kaspersky VPN přejde na bezplatnou verzi.

Poznámka: Dostupnost bezplatné verze závisí na vaší oblasti.

Poskytované údaje, které nejsou osobními údaji

Přijetím licenční smlouvy s koncovým uživatelem souhlasíte s tím, že budete společnosti Kaspersky poskytovat údaje, které nejsou osobními údaji.

Údaje, které nejsou osobními údaji, jsou poskytovány společnosti Kaspersky k následujícím účelům:

Poskytování základních funkcí získaného softwaru Držitele práv.

  • Informace o Softwaru Držitele práv: úplná verze nainstalovaného Softwaru; ID softwaru; lokalizace softwaru; skupina Softwaru; výsledek akce Softwaru; kód chyby.
  • Informace o používání služby Kaspersky Security Network (KSN): identifikátor konfigurace.
  • ID tématu v nápovědě k Softwaru; název odkazu.

Kromě výše uvedených údajů potřebuje držitel práv v případě, že se k webovému portálu přihlašujete pomocí vašeho účtu Facebook nebo Google, získat z vašeho zařízení a zpracovat následující údaje, které nejsou osobními údaji:

  • Informace o ověřování: ověřovací kód obdržený od poskytovatele identity; přístupový token obdržený od poskytovatele identity; typ dat odesílaných poskytovateli identity; ID Držitele práv v systému poskytovatele identit; název poskytovatele identit; URI pro zaslání odpovědi poskytovatele identit; parametry vyžádané poskytovatelem identit; ID zdroje držitele práv; typ tokenu; hodnota vygenerovaná pro ověření požadavku.

Poznámka: Dostupnost možnosti přihlášení pomocí služby Facebook závisí na vaší oblasti.

Za účelem zlepšování kvality, vzhledu a výkonu softwaru produktů, služeb a infrastruktury držitele práv analyzováním interakcí, zkušeností a míry spokojenosti uživatelů.

  • Informace o počítači koncového uživatele, na němž je instalován software: model zařízení; číslo sestavení OS; rozšířené informace o edici OS; řada operačních systémů; verze balíčku OS Service Pack; verze operačního systému nainstalovaného v počítači uživatele; bitová verze operačního systému; edice OS; typ zařízení (notebook, počítač, tablet); typ OS (server, pracovní stanice, řadič domény); kód země.
  • Informace o Softwaru Držitele práv: scénář odesílání statistik; informace o uzlech VPN; úplná verze nainstalovaného Softwaru; ID aktualizace Softwaru; ID softwaru; lokalizace softwaru; ID rebrandingu Softwaru; typ instalovaného Softwaru; výsledek akce Softwaru; kód chyby; stav instalace/odinstalace Softwaru; kód chyby instalace; příznak označující, zda byla instalace ukončena uživatelem; doba instalace Softwaru v sekundách; typ instalace (nová instalace, aktualizace); provozní režim aplikace Kaspersky VPN Secure Connection; ID scénáře spuštění připojení VPN; stav nastavení klienta VPN; ID softwaru v databázi Firebase; ID protokolu; aktuální nastavení Softwaru.
  • Informace o používání služby Kaspersky Security Network (KSN): protokol použitý k výměně dat se službou KSN; ID služby KSN, ke které Software přistoupil; datum a čas, kdy skončilo přijímání statistik; počet připojení ke službě KSN z mezipaměti; počet požadavků, pro které byla v místní databázi požadavků nalezena odpověď; počet neúspěšných připojení ke službě KSN; počet neúspěšných transakcí služby KSN; dočasné rozložení zrušených požadavků na službu KSN; dočasné rozložení neúspěšných připojení ke službě KSN; dočasné rozložení neúspěšných transakcí služby KSN; dočasné rozložení úspěšných připojení ke službě KSN; dočasné rozložení úspěšných transakcí služby KSN; dočasné rozložení úspěšných požadavků na službu KSN; dočasné rozložení požadavků na službu KSN, které vypršely; počet nových připojení ke službě KSN; počet neúspěšných požadavků na službu KSN způsobených chybou směrování; počet neúspěšných požadavků způsobených tím, že je služba KSN deaktivována v nastavení Softwaru; počet neúspěšných požadavků na službu KSN způsobených síťovými problémy; počet úspěšných připojení ke službě KSN; počet úspěšných transakcí služby KSN; celkový počet požadavků na službu KSN; datum a čas, kdy začalo přijímání statistik.
  • Ověřovací kód obdržený od poskytovatele identity; přístupový token obdržený od poskytovatele identity; typ dat odesílaných poskytovateli identity; ID Držitele práv v systému poskytovatele identit; název poskytovatele identit; URI pro zaslání odpovědi poskytovatele identit; parametry vyžádané poskytovatelem identit; text chybové zprávy; kód chyby OS; doba trvání relace VPN; metoda požadavku http; ID zdroje držitele práv; typ tokenu; ověřovací token ve službách Držitele práv; token TTL; cesta ke zpracovávanému objektu; metoda používaná pro ověření v Softwaru; hodnota vygenerovaná pro ověření požadavku; ID tématu v nápovědě k Softwaru; informace o implementaci obslužné rutiny přístupu k webové službě; jedinečné ID požadavku na služby držitele práv; název odkazu; číslo řádku zdrojového souboru v nástroji pro zpracování výjimky; ID protokolu; celková doba trvání zpracování požadavku; typ chyby zpracování protokolu; kód kategorie chyby; adresa DNS otevírané webové služby; doba trvání přístupu k serveru; vzdálený port a IP adresa otevírané webové služby; zpracovávaná webová adresa.

Viz také

O anonymních předplatných

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.