Kaspersky VPN Secure Connectiоn for Mac

Om lämnade data

12 april 2023

ID 143111

Visa information om uppgifterna som lämnas till Kaspersky medan du använder tidigare versioner av programmet

Uppgifter som lämnas till Kaspersky genom att använda Kaspersky VPN 3.2

Kaspersky skyddar all information som tagits emot i enlighet med lag och gällande Kaspersky-regler. Data överförs via en säker kanal.

Lämnade personuppgifter

Du samtycker till att tillhandahålla Kaspersky med personuppgifter genom att godkänna Licensavtal för slutanvändare, Integritetspolicy, Meddelande om databehandling för marknadsföringsändamål, Meddelande om databehandling för slutförande av köp, eller Meddelande om databehandling för användning av webbportalen. Du kan se listan med de uppgifter som lämnats under villkoren för varje juridiskt dokument i motsvarande juridiska dokument.

Du kan läsa licensavtalet i App Store.

Läs Meddelande om marknadsföring och inaktivera datasändning

Om du inte vill att Kaspersky ska ta emot och bearbeta data som lämnas under Meddelande om köp, kan du återkalla ditt godkännande genom att koppla bort din prenumeration.

Koppla bort en anonym prenumeration från din enhet

Viktigt: Efter att du har kopplat bort Kaspersky VPN från prenumerationen, förblir prenumerationen aktiv. Mer information om prenumerationsvillkoren hittar du i Om prenumerationen.

Om du inte vill att Kaspersky ska ta emot data som lämnas under Meddelande om webbportal, kan du återkalla ditt godkännande genom att logga ut från My Kaspersky.

Logga ut från My Kaspersky

Om du inte vill att Kaspersky ska bearbeta data som lämnas under Meddelande om webbportal, måste du ta bort ditt My Kaspersky-konto.

Ta bort ditt My Kaspersky-konto

Viktigt: När du loggar ut från eller tar bort ett My Kaspersky-konto, växlar Kaspersky VPN till gratisversionen.

Obs! Tillgängligheten av gratisversionen beror på din region.

Icke-personliga uppgifter lämnade

Du samtycker till att tillhandahålla Kaspersky med icke-personliga uppgifter genom att godkänna Licensavtal för slutanvändare.

Icke-personliga data lämnas till Kaspersky för följande syften:

Ge dig rättighetsinnehavarens programvaras kärnfunktion.

  • Information om rättighetsinnehavarens programvara: fullständig version av programvaran; programvaru-ID; lokalisering av programvara; programvarugrupp; resultatet av programvaruåtgärden; felkod.
  • Information om användning av KSN (Kaspersky Security Network): konfigurationsidentifieraren.
  • ID för ämnet i programvarans hjälp; länknamn.

Om du loggar in på webbportalen med hjälp av ditt Facebook- eller Google-konto behöver rättsinnehavaren, utöver den information som nämns ovan, ta emot och behandla följande icke-personliga uppgifter från din enhet:

  • Information om autentiseringen: auktoriseringskod som mottogs från identitetsleverantören; åtkomsttoken mottagen från identitetsleverantören; typ av data som skickas till identitetsleverantören; Rätteinnehavarens ID i identitetsleverantörens system; namn på identitetsleverantören; URI till vilket identitetsleverantörens svar skickas till; parametrar som begärs från identitetsleverantören; ID på rättsinnehavarens resurs; tokentyp; värde genererat för begäran om verifiering.

Obs! Tillgängligheten att kunna logga in med Facebook beror på din region.

Förbättra kvaliteten, utseendet och prestandan för rättsinnehavarens programvara, produkter, tjänster och infrastruktur genom att analysera användarnas interaktion, upplevelse och nöjdhet.

  • Information om slutanvändarens dator på vilken programvaran är installerad: enhetsmodell; operativsystemets versionsnummer; utökad information om upplagan av operativsystemet; operativsystemfamilj; operativsystemets Service Pack-version; version av operativsystemet som är installerat på användarens dator; operativsystemets bitversion; operativsystemutgåva; enhetstyp (bärbar dator, stationär dator, surfplatta); typ av operativsystem (server, arbetsstation, domänkontrollant); landskod.
  • Information om rättighetsinnehavarens programvara: scenario för statistikinlämning; information om VPN-noder; fullständig version av programvaran; uppdaterings-ID för programvaran; programvaru-ID; lokalisering av programvara; programvarumärknings-ID; den installerade programvarans typ; resultatet av programvaruåtgärden; felkod; status för installation/avinstallation av programvara; installationsfelkod; flagga som anger om installationen avbröts av användaren; varaktighet för installation av programvaran i sekunder; installationstyp (ny installation, uppdatering); driftläge för Kaspersky VPN Secure Connection; ID för startscenariot av VPN-anslutningen; status för VPN-klientinställningar; Program-ID:n i Firebase; protokoll-ID; aktuella programvaruinställningar.
  • Information om användning av KSN (Kaspersky Security Network): det protokoll som används för datautbyte med KSN; ID för KSN-tjänsten nås av programvaran; datum och tid när statistik upphörde att tas emot; antal KSN-anslutningar tagna från cache; antal förfrågningar för vilka ett svar hittades i den lokala förfrågningsdatabasen; antal misslyckade KSN-anslutningar; antal misslyckade KSN-transaktioner; tidsmässig distribution av avbrutna förfrågningar till KSN; tidsmässig distribution av misslyckade KSN-anslutningar; tidsmässig distribution av misslyckade KSN-transaktioner; tidsmässig distribution av lyckade KSN-anslutningar; tidsmässig distribution av lyckade KSN-transaktioner; tidsmässig distribution av lyckade förfrågningar till KSN; tidsmässig distribution av förfrågningar till KSN som löpte ut; antal nya KSN-anslutningar; antal misslyckade förfrågningar till KSN orsakade av routningsfel; antal misslyckade förfrågningar orsakade av att KSN har inaktiverats i programvaruinställningarna; antal misslyckade förfrågningar till KSN orsakade av nätverksproblem; antal lyckade KSN-anslutningar; antal lyckade KSN-transaktioner; totalt antal förfrågningar till KSN; datum och tid när statistik började tas emot.
  • Auktoriseringskod mottagen från identitetsleverantören; åtkomsttoken mottagen från identitetsleverantören; typ av data som skickas till identitetsleverantören; Rätteinnehavarens ID i identitetsleverantörens system; namn på identitetsleverantören; URI till vilket identitetsleverantörens svar skickas till; parametrar som begärs från identitetsleverantören; felmeddelandets text; operativsystemfelkod; VPN-sessionens förlopp; http-förfrågningsmetod; ID på rättsinnehavarens resurs; tokentyp; autentiseringstoken i rättighetsinnehavarens tjänster; tokens TTL; sökväg till objektet som behandlas; metod som används för autentisering i programvaran; värde genererat för verifiering av begäran; ID för ämnet i programvarans hjälp; information om implementation av webbserviceåtkomsthanteraren; unikt förfrågnings-ID till rättighetsinnehavarens tjänster; länknamn; radnummer för källfilen i undantagshanteraren; protokoll-ID; total varaktighet av begärd behandling; protokollbearbetningsfeltyp; kod för felkategori; DNS-adressen till webbtjänsten som öppnas; server åtkomst varaktighet; fjärrport och IP-adress för den webbtjänst som öppnas; webbadress som bearbetas.

Se även

Om anonyma prenumerationer

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.