Kaspersky VPN Secure Connectiоn for Mac

Teave edastatud andmete kohta

12. aprill 2023

ID 143111

Vaadake teavet rakenduse eelmiste versioonide kasutamise ajal Kasperskyle edastatud andmete kohta

Kaspersky VPN 3.2 abil Kasperskyle edastatud andmed

Kaspersky kaitseb kogu saadud teavet seaduste ja kehtivate Kaspersky reeglite kohaselt. Andmeid edastatakse turvalise kanali kaudu.

Edastatud isikuandmed

Nõustute edastama Kasperskyle isikuandmeid, nõustudes lõppkasutaja litsentsilepingu, privaatsuspoliitika, avaldus turundusliku andmetöötluse kohta (turundusavaldus), avaldus andmetöötluse kohta seoses ostu sooritamisega (ostuavaldus) või avaldus andmetöötluse kohta seoses veebiportaali kasutamisega (veebiportaali avaldus). Edastatud andmete loendit saate vaadata iga juriidilise dokumendi tingimuste all vastavas juriidilises dokumendis.

Litsentsilepingut saate vaadata App Store'is.

Lugege turundusavaldust ja keelake andmete saatmine

Kui te ei soovi, et Kaspersky saaks ostuavalduse alusel edastatud andmeid vastu võtta ja töödelda, saate oma nõusoleku tagasi võtta, ühendades oma tellimuse lahti.

Ühendage anonüümne tellimus oma seadmest lahti

Tähtis. Pärast Kaspersky VPN-i tellimusest lahtiühendamist jääb tellimus aktiivseks. Lisateavet tellimuse tingimuste kohta leiate lehelt Teave tellimuse kohta.

Kui te ei soovi, et Kaspersky saaks veebiportaali avalduse alusel edastatud andmeid vastu võtta, saate oma nõusoleku tagasi võtta, logides My Kasperskyst välja.

Logige My Kasperskyst välja

Kui te ei soovi, et Kaspersky saaks veebiportaali avalduse alusel edastatud andmeid töödelda, peate oma My Kaspersky konto kustutama.

Kustutage oma My Kaspersky konto

Tähtis. Kui logite My Kaspersky kontolt välja või kustutate selle, lülitub Kaspersky VPN üle tasuta versioonile.

Märkus. Tasuta versiooni saadavus oleneb teie piirkonnast.

Edastatud mitteisikuandmed

Nõustute edastama Kasperskyle mitteisikuandmeid, kui nõustute lõppkasutaja litsentsilepinguga.

Mitteisikuandmeid edastatakse Kasperskyle järgmistel eesmärkidel:

Teile hangitud õiguste valdaja tarkvara põhifunktsioonide pakkumiseks.

  • Teave õiguste valdaja tarkvara kohta: tarkvara täisversioon; tarkvara ID; tarkvara lokaliseerimine; tarkvararühm; tarkvaratoimingu tulemus; veakood.
  • Teave Kaspersky Security Networki (KSN) kasutamise kohta: konfiguratsiooni identifikaator.
  • tarkvaraspikri teema ID; lingi nimi.

Kui logite veebiportaali sisse oma Facebooki või Google'i kontoga, peab õiguste valdaja saama teie seadmest järgmised mitteisikuandmed ja neid töötlema (lisaks eespool nimetatud andmetele):

  • Teave autentimise kohta: adentiteedipakkujalt saadud autoriseerimiskood; identiteedipakkujalt saadud juurdepääsutõend; identiteedipakkujale saadetud andmete tüüp; Õiguste valdaja ID identiteedipakkuja süsteemis; identiteedipakkuja nimi; URI, millele saadetakse identiteedipakkuja vastus; identiteedipakkujalt taotletud parameetrid; õiguste valdaja allika ID; märgitüüp; taotluse kinnitamiseks genereeritud väärtus.

Märkus. Facebookiga sisselogimise võimalus oleneb teie piirkonnast.

Parandada õiguste valdaja tarkvara, toodete, teenuste ja infrastruktuuri kvaliteeti, välimust ning tulemuslikkust, analüüsides kasutajate suhtlust, kogemust ja rahulolu.

  • Teave lõppkasutaja arvuti kohta, kuhu tarkvara on paigaldatud: seadme mudel; OS-i järgu number; laiendatud teave OS-i väljaande kohta; operatsioonisüsteemi pere; operatsioonisüsteemi hoolduspaketi versioon; kasutaja arvutisse paigaldatud operatsioonisüsteemi versioon; operatsioonisüsteemi bitiversioon; operatsioonisüsteemi väljaanne; seadme tüüp (sülearvuti, lauaarvuti, tahvelarvuti); OS-i tüüp (server, tööjaam, domeenikontroller); riigikood.
  • Teave õiguste valdaja tarkvara kohta: statistika edastamise stsenaarium; teave VPN-i sõlmede kohta; tarkvara täisversioon; tarkvara värskenduse ID; tarkvara ID; tarkvara lokaliseerimine; tarkvara rebrändimise ID; paigaldatud tarkvara tüüp; tarkvaratoimingu tulemus; veakood; tarkvara paigalduse/eemalduse olek; installi veakood; lipp, mis näitab, kas kasutaja on paigalduse katkestanud; tarkvara paigalduse kestus sekundites; installi tüüp (uus install, värskendus); Kaspersky VPN Secure Connectioni töörežiim; VPN-ühenduse algstsenaariumi ID; VPN-kliendi seadete olek; tarkvara ID-d teenuses Firebase; protokolli ID; Praegused tarkvara sätted.
  • Teave Kaspersky Security Networki (KSN) kasutamise kohta: KSN-iga andmete vahetuse jaoks kasutatav protokoll; tarkvaraga kasutatava KSN-teenuse ID; kuupäev ja kellaaeg, mil statistika vastuvõtmine lõppes; vahemälust võetud KSN-i ühenduste arv; selliste taotluste arv, mille kohta leiti kohalikust taotluste andmebaasist vastus; ebaõnnestunud KSN-i ühenduste arv; ebaõnnestunud KSN-i tehingute arv; KSN-ile tehtud tühistatud taotluste ajaline jaotus; ebaõnnestunud KSN-i ühenduste ajaline jaotus; ebaõnnestunud KSN-i tehingute ajaline jaotus; õnnestunud KSN-i ühenduste ajaline jaotus; õnnestunud KSN-i tehingute ajaline jaotus; KSN-ile tehtud õnnestunud taotluste ajaline jaotus; KSN-ile tehtud ajalõpuga taotluste ajaline jaotus; uute KSN-i ühenduste arv; KSN-ile tehtud ja ruutimisvigade tõttu ebaõnnestunud taotluste arv; tarkvaraseadetes KSN-i väljalülitamise tõttu ebaõnnestunud taotluste arv; KSN-ile tehtud ja võrguprobleemide tõttu ebaõnnestunud taotluste arv; õnnestunud KSN-i ühenduste arv; õnnestunud KSN-i tehingute arv; KSN-ile tehtud taotluste koguarv; kuupäev ja kellaaeg, mil statistika vastuvõtmine algas.
  • Adentiteedipakkujalt saadud autoriseerimiskood; identiteedipakkujalt saadud juurdepääsutõend; identiteedipakkujale saadetud andmete tüüp; Õiguste valdaja ID identiteedipakkuja süsteemis; identiteedipakkuja nimi; URI, millele saadetakse identiteedipakkuja vastus; identiteedipakkujalt taotletud parameetrid; veateate tekst; operatsioonisüsteemi veakood; VPN seansi pikkus; Http-taotluse meetod; õiguste valdaja allika ID; märgitüüp; autentimistõend õiguste valdaja teenustes; loa TTL; töödeldava objekti tee; tarkvaras autentimise meetod; taotluse kinnitamiseks genereeritud väärtus; tarkvaraspikri teema ID; teave veebiteenuse pääsuohjuri juurutamise kohta; unikaalne taotluse ID õiguste valdaja teenustele; lingi nimi; lähtefaili reanumber erandihalduris; protokolli ID; taotluse töötlemise kogu kestus; protokolli töötlemise veatüüp; veakategooria kood; kasutatava veebiteenuse DNS-aadress; serveripääsu kestus; juurdepääsetava veebiteenuse kaugport ja IP-aadress; töödeldav veebiaadress.

Vaata ka

Teave anonüümsete tellimuste kohta

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.