Om innsendte data

12. april 2023

ID 143111

Vis informasjon om dataene du har sendt til Kaspersky ved bruk av tidligere versjoner av programmet

Data som sendes til Kaspersky med Kaspersky VPN 3.2

Kaspersky beskytter all informasjon som mottas i henhold til loven og gjeldende Kaspersky-regler. Data videresendes over en sikker kanal.

Personlige data som sendes inn

Du samtykker i å gi Kaspersky personlige data ved å godta lisensavtalen for sluttbrukere, personvernerklæringen, erklæringen om databehandling for markedsføringsformål (markedsføringserklæringen), erklæringen om databehandling for gjennomføring av et kjøp (kjøpserklæringen) eller erklæringen om databehandling for bruk av nettportalen (nettportalerklæringen). Du kan vise listen over dataene som sendes inn i vilkårene for hvert juridisk dokument i den relevante juridiske avtalen.

Du kan lese lisensavtalen i App Store.

Lese markedsføringserklæringen og deaktivere sending av data

Hvis du ikke vil at Kaspersky skal motta og behandle dataene som sendes inn i henhold til kjøpserklæringen, kan du tilbakekalle godkjennelsen ved å koble fra abonnementet.

Koble et anonymt abonnement fra enheten din

Viktig: Abonnementet forblir aktivt etter at du kobler Kaspersky VPN fra abonnementet. Se Om abonnementet for mer informasjon om abonnementsvilkårene.

Hvis du ikke vil at Kaspersky skal motta dataene som sendes inn i henhold til nettportalerklæringen, kan du tilbakekalle godkjennelsen ved å logge av My Kaspersky.

Logge av My Kaspersky

Hvis du ikke vil at Kaspersky skal behandle dataene som sendes inn i henhold til nettportalerklæringen, må du slette My Kaspersky-kontoen din.

Slett My Kaspersky-kontoen din.

Viktig: Når du logger av eller sletter en My Kaspersky-konto, bytter Kaspersky VPN til gratisversjonen.

Merk: Tilgjengeligheten av gratisversjonen avhenger av din region.

Ikke-personlige data som sendes inn

Du samtykker i å gi Kaspersky ikke-personlige data ved å godta lisensavtalen for sluttbrukere.

Ikke-personlige data sendes til Kaspersky for følgende formål:

For å gi deg tilgang til kjernefunksjonaliteten i rettighetshaverens programvare.

  • Informasjon om rettighetshaverens programvare: full versjon av programvaren; programvare-ID; programvarelokalisering; Programvaregruppe; resultatet av programvarehandlingen; feilkode.
  • Informasjon om bruken av Kaspersky Security Network (KSN): konfigurasjonens ID.
  • ID for emnet i programvarehjelp; lenkens navn.

I tillegg til informasjonen nevnt ovenfor, ved pålogging på nettportalen med Facebook- eller Google-kontoen din, trenger rettighetshaveren å motta og behandle følgende ikke-personlige data fra enheten din:

  • Informasjon om autentiseringen: godkjenningskode mottatt fra identitetsleverandøren; tilgangstoken mottatt fra identitetsleverandøren; type data sendt til identitetsleverandøren; rettighetshaverens ID i systemet til identitetsleverandøren; navn på identitetsleverandøren; URI der identitetsleverandørens svar er sendt; parametere forespurt fra identitetsleverandøren; ID for rettighetshaverens ressurs; tokentype; verdi generert for verifisering av forespørsel.

Merk: Hvorvidt du har tilgang til alternativet for pålogging med Facebook, kommer an på regionen din.

For å forbedre kvaliteten, utseendet og ytelsen til rettighetshaverens programvare, produkter, tjenester og infrastruktur ved å analysere brukernes samhandlinger, erfaring og tilfredshet.

  • Informasjon om sluttbrukerens datamaskin der programvaren er installert: enhetsmodell; operativsystemets byggnummer; omfattende informasjon om operativsystemutgaven; operativsystemfamilie; versjonen til operativsystemets oppdateringspakke; versjonen av operativsystemet som er installert på brukerens datamaskin; operativsystemets bit-versjon; operativsystemutgave; enhetstype (bærbar, skrivebord, nettbrett); type operativsystem (server, arbeidsstasjon, domenekontroller); landskode.
  • Informasjon om rettighetshaverens programvare: scenario for innsending av statistikk; informasjon om VPN-noder; full versjon av programvaren; Programvarens oppdaterings-ID; programvare-ID; programvarelokalisering; ID for endring av merkevarenavn; type installert programvare; resultatet av programvarehandlingen; feilkode; programvarens installasjons/avinstallasjonsstatus; feilkode for installasjon; flagg som indikerer hvorvidt installasjonen ble avbrutt av brukeren; varigheten av programvareinstallasjonen i sekunder; installasjonstype (ny installasjon, oppdatering); driftsmodus for Kaspersky VPN Secure Connection; IDen til VPN-tilkoblingens startscenario; status for VPN-klientens innstillinger; Programvare-IDer i Firebase; protokoll-ID; gjeldende programvareinnstillinger.
  • Informasjon om bruken av Kaspersky Security Network (KSN): protokollen som brukes til å utveksle data med KSN; IDen til KSN-tjenesten som ble åpnet av programvaren; datoen og klokkeslettet da statistikk sluttet å bli mottatt; antall KSN-tilkoblinger hentet fra hurtigbufferen; antall forespørsler det ble funnet en respons for i den lokale forespørselsdatabasen; antall mislykkede KSN-tilkoblinger; antall mislykkede KSN-transaksjoner; midlertidig distribusjon av kansellerte forespørsler til KSN; midlertidig distribusjon av mislykkede KSN-tilkoblinger; midlertidig distribusjon av mislykkede KSN-transaksjoner; midlertidig distribusjon av vellykkede KSN-tilkoblinger; midlertidig distribusjon av vellykkede KSN-transaksjoner; midlertidig distribusjon av vellykkede forespørsler til KSN; midlertidig distribusjon av forespørsler til KSN som ble tidsavbrutt; antall nye KSN-tilkoblinger; antall mislykkede forespørsler til KSN forårsaket av ruterfeil; antall mislykkede forespørsler forårsaket av at KSN ble deaktivert ble deaktivert i programvareinnstillingene; antall mislykkede forespørsler til KSN forårsaket av nettverksproblemer; antall vellykkede KSN-tilkoblinger; antall vellykkede KSN-transaksjoner; totalt antall forespørsler til KSN; datoen og klokkeslettet da statistikk begynte å bli mottatt.
  • godkjenningskode mottatt fra identitetsleverandøren; tilgangstoken mottatt fra identitetsleverandøren; type data sendt til identitetsleverandøren; rettighetshaverens ID i systemet til identitetsleverandøren; navn på identitetsleverandøren; URI der identitetsleverandørens svar er sendt; parametere forespurt fra identitetsleverandøren; teksten i feilmeldingen; OS-feilkode; varighet for VPN-økten; http-forespørselsmetode; ID for rettighetshaverens ressurs; tokentype; autentiseringstoken i rettighetshaverens tjenester; token TTL; banen til objektet som behandles; metode som brukes for autentisering i programvaren; generert verdi for forespørselsbekreftelse; ID for emnet i programvarehjelp; Informasjon om implementering av nettjenestenes tilgangsbehandler; unik forespørsel-ID til rettighetshaverens tjenester; lenkens navn; linjenummeret til kildefilen i unntaksbehandleren; protokoll-ID; total varighet for behandling av forespørsel; type feil under protokollbehandling; feilkategoriens kode; DNS-adressen til nettjenesten som åpnes; varighet av tilgang til server; tilgjengeliggjør nettjenestens eksterne port og IP-adresse; nettadressen som behandles.

Se også

Om anonyme abonnementer

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.