Thông tin về dữ liệu được cung cấp

5 Tháng Tư, 2023

ID 143111

Xem thông tin về dữ liệu được cung cấp cho Kaspersky trong khi sử dụng các phiên bản trước của ứng dụng

Dữ liệu được cung cấp cho Kaspersky bằng cách sử dụng Kaspersky VPN 3.2

Kaspersky sẽ bảo vệ mọi thông tin được tiếp nhận theo luật pháp và các quy tắc hiện hành của Kaspersky. Dữ liệu được truyền qua một kênh bảo mật.

Dữ liệu cá nhân được cung cấp

Bạn đồng ý cung cấp cho Kaspersky dữ liệu cá nhân bằng cách chấp nhận Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối, Chính sách quyền riêng tư, Tuyên bố về xử lý dữ liệu cho mục đích tiếp thị (Tuyên bố tiếp thị), Tuyên bố về việc xử lý dữ liệu cho mục đích hoàn tất mua hàng (Tuyên bố mua hàng) hoặc Tuyên bố về việc xử lý dữ liệu cho mục đích sử dụng cổng thông tin trang web (Tuyên bố về cổng thông tin trang web). Bạn có thể xem danh sách dữ liệu được cung cấp theo các điều khoản của mỗi tài liệu pháp lý trong tài liệu pháp lý tương ứng.

Bạn có thể xem Thỏa thuận giấy phép trong App Store.

Đọc Tuyên bố tiếp thị và tắt việc gửi dữ liệu

Nếu bạn không muốn Kaspersky nhận và xử lý dữ liệu được cung cấp theo Tuyên bố tiếp thị thì bạn có thể thu hồi sự chấp nhận của mình bằng cách ngắt kết nối với gói đăng ký.

Hãy ngắt kết nối một gói đăng ký ẩn danh khỏi thiết bị của bạn

Quan trọng: Sau khi bạn ngắt kết nối Kaspersky VPN khỏi gói đăng ký, gói đăng ký đó vẫn sẽ hoạt động. Để biết thêm thông tin về thời hạn của gói đăng ký, hãy xem Thông tin về gói đăng ký.

Nếu bạn không muốn Kaspersky nhận dữ liệu được cung cấp theo Tuyên bố về cổng thông tin trang web thì bạn có thể thu hồi sự chấp nhận của mình bằng cách đăng xuất khỏi My Kaspersky.

Đăng xuất khỏi My Kaspersky

Nếu bạn không muốn Kaspersky xử lý dữ liệu được cung cấp theo Tuyên bố về cổng thông tin trang web thì bạn cần xóa tài khoản My Kaspersky của mình.

Xóa tài khoản My Kaspersky của bạn

Quan trọng: Khi bạn đăng xuất khỏi hoặc xóa tài khoản My Kaspersky thì Kaspersky VPN sẽ chuyển sang phiên bản miễn phí.

Lưu ý: Tính khả dụng của phiên bản miễn phí tùy thuộc vào khu vực của bạn.

Dữ liệu phi cá nhân được cung cấp

Bạn đồng ý cung cấp cho Kaspersky dữ liệu phi cá nhân bằng cách chấp nhận Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối.

Dữ liệu phi cá nhân được cung cấp cho Kaspersky để sử dụng cho các mục đích sau:

Để cung cấp cho Bạn chức năng cốt lõi của Phần mềm đã tiếp nhận từ Đơn vị sở hữu bản quyền.

  • Thông tin về Phần mềm của Đơn vị sở hữu bản quyền: phiên bản đầy đủ của Phần mềm; ID Phần mềm; ngôn ngữ bản địa của Phần mềm; nhóm Phần mềm; kết quả hành động của Phần mềm; mã lỗi.
  • Thông tin về việc sử dụng Kaspersky Security Network (KSN): định danh cấu hình.
  • ID của chủ đề trong mục trợ giúp của Phần mềm; tên liên kết.

Ngoài thông tin được đề cập ở trên, trong trường hợp đăng nhập vào Cổng thông tin trang web bằng tài khoản Facebook hoặc Google của Bạn, Đơn vị sở hữu bản quyền cần nhận thông tin từ thiết bị của Bạn và xử lý các dữ liệu phi cá nhân sau:

  • Thông tin về việc xác thực: mã cấp phép nhận được từ nhà cung cấp danh tính; mã truy cập nhận được từ nhà cung cấp danh tính; loại dữ liệu được gửi đến nhà cung cấp danh tính; ID Đơn vị sở hữu bản quyền trong hệ thống của nhà cung cấp danh tính; tên của nhà cung cấp danh tính; URI nhận phản hồi của nhà cung cấp danh tính; các thông số được yêu cầu từ nhà cung cấp danh tính; ID tài nguyên của Đơn vị sở hữu bản quyền; loại mã truy cập; giá trị được tạo để xác minh yêu cầu.

Lưu ý: Tính khả dụng của tùy chọn đăng nhập bằng Facebook tùy thuộc vào khu vực của bạn.

Cải thiện chất lượng, giao diện và hiệu suất của Phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và cơ sở hạ tầng của Đơn vị sở hữu bản quyền bằng cách phân tích trải nghiệm, sự tương tác và mức độ hài lòng của người dùng.

  • Thông tin về Máy tính của Người dùng cuối được cài đặt Phần mềm: mẫu thiết bị; Mã số bản dựng HĐH; thông tin mở rộng về ấn bản HĐH; dòng hệ điều hành; phiên bản Service Pack của HĐH; phiên bản của hệ điều hành được cài đặt trên máy tính của người dùng; phiên bản bit của hệ điều hành; ấn bản HĐH; loại thiết bị (máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy tính bảng); Loại HĐH (máy chủ, máy trạm, máy điều khiển tên miền); mã quốc gia.
  • Thông tin về Phần mềm của Đơn vị sở hữu bản quyền: bối cảnh gửi số liệu thống kê; thông tin về các nút VPN; phiên bản đầy đủ của Phần mềm; ID cập nhật Phần mềm; ID Phần mềm; ngôn ngữ bản địa của Phần mềm; ID đổi thương hiệu Phần mềm; loại Phần mềm được cài đặt; kết quả hành động của Phần mềm; mã lỗi; trạng thái cài đặt/gỡ bỏ Phần mềm; mã lỗi cài đặt; cờ chỉ báo cho biết liệu quá trình cài đặt có bị người dùng hủy bỏ hay không; thời gian cài đặt Phần mềm tính bằng giây; loại cài đặt (cài đặt mới, cập nhật); chế độ vận hành của Kaspersky VPN Secure Connection; ID của tình huống bắt đầu kết nối VPN; trạng thái thiết lập của ứng dụng khách VPN; ID Phần mềm trong Firebase; id giao thức; thiết lập hiện tại của Phần mềm.
  • Thông tin về việc sử dụng Kaspersky Security Network (KSN): giao thức được sử dụng để trao đổi dữ liệu với KSN; ID của dịch vụ KSN đã được Phần mềm truy cập; ngày và thời gian khi dừng nhận số liệu thống kê; số lượng kết nối KSN được thực hiện từ bộ đệm; số lượng yêu cầu có phản hồi được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu yêu cầu cục bộ; số lượng kết nối KSN không thành công; số lượng giao dịch KSN không thành công; phân phối theo thời gian các yêu cầu bị hủy đến KSN; phân phối theo thời gian các kết nối KSN không thành công; phân phối theo thời gian các giao dịch KSN không thành công; phân phối theo thời gian các kết nối KSN thành công; phân phối theo thời gian các giao dịch KSN thành công; phân phối theo thời gian các yêu cầu thành công đến KSN; phân phối theo thời gian các yêu cầu hết thời gian chờ đến KSN; số lượng kết nối KSN mới; số lượng yêu cầu không thành công đến KSN gây ra bởi lỗi định tuyến; số lượng yêu cầu không thành công gây ra bởi KSN bị tắt trong thiết lập của Phần mềm; số lượng yêu cầu không thành công đến KSN gây ra bởi sự cố mạng; số lượng kết nối KSN thành công; số lượng giao dịch KSN thành công; tổng số yêu cầu đến KSN; ngày & giờ bắt đầu nhận được số liệu thống kê.
  • Mã cấp phép nhận được từ nhà cung cấp danh tính; mã truy cập nhận được từ nhà cung cấp danh tính; loại dữ liệu được gửi đến nhà cung cấp danh tính; ID Đơn vị sở hữu bản quyền trong hệ thống của nhà cung cấp danh tính; tên của nhà cung cấp danh tính; URI nhận phản hồi của nhà cung cấp danh tính; các thông số được yêu cầu từ nhà cung cấp danh tính; văn bản của thông báo lỗi; mã lỗi HĐH; thời lượng phiên VPN; phương thức yêu cầu http; ID tài nguyên của Đơn vị sở hữu bản quyền; loại mã truy cập; token xác thực trong dịch vụ của Đơn vị sở hữu bản quyền; TTL token; đường dẫn đến đối tượng đang được xử lý; phương thức được sử dụng để xác thực Phần mềm; giá trị được tạo để xác minh yêu cầu; ID của chủ đề trong mục trợ giúp của Phần mềm; thông tin về việc triển khai bộ xử lý truy cập dịch vụ web; ID yêu cầu duy nhất đến các dịch vụ của Đơn vị sở hữu bản quyền; tên liên kết; số dòng của tập tin nguồn trong bộ xử lý ngoại lệ; id giao thức; tổng thời lượng xử lý yêu cầu; loại lỗi xử lý giao thức; mã của danh mục lỗi; Địa chỉ DNS của dịch vụ web đang được truy cập; thời lượng truy cập máy chủ; cổng và địa chỉ IP từ xa của dịch vụ web đang được xử lý; địa chỉ web đang được xử lý.

Xem thêm

Thông tin về các gói đăng ký ẩn danh

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.