เกี่ยวกับข้อมูลที่มอบให้

12 เมษายน 2566

ID 143111

ดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้กับ Kaspersky ขณะใช้งานแอปพลิเคชันเวอร์ชันก่อนหน้า

ข้อมูลที่มอบให้กับ Kaspersky โดยการใช้งาน Kaspersky VPN 3.2

Kaspersky ปกป้องข้อมูลที่ได้รับตามกฎหมายและกฎระเบียบของ Kaspersky ที่บังคับใช้ ข้อมูลจะถูกส่งบนช่องทางที่ปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้

คุณยอมรับที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ Kaspersky โดยการยอมรับข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของผู้ใช้งานปลายทาง, นโยบายความเป็นส่วนตัว, คำแถลงเกี่ยวกับการประมวลข้อมูลสำหรับการตลาด (คำแถลงด้านการตลาด), ประกาศเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินการซื้อให้สมบูรณ์ (คำแถลงเกี่ยวกับการซื้อ) หรือประกาศเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ของการใช้เว็บพอร์ทัล (คำแถลงเกี่ยวกับเว็บพอร์ทัล) คุณสามารถดูรายการข้อมูลที่มอบให้ตามเงื่อนไขของเอกสารกฎหมายแต่ละฉบับได้ในเอกสารกฎหมายที่สอดคล้องกัน

คุณสามารถดูข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานได้ใน App Store

อ่านคำแถลงด้านการตลาดและปิดใช้งานการส่งข้อมูล

หากคุณไม่ต้องการให้ Kaspersky ได้รับและประมวลผลข้อมูลที่มอบให้ตามคำแถลงเกี่ยวกับการซื้อ คุณสามารถเพิกถอนการยอมรับได้โดยการยกเลิกการสมัครสมาชิก

ยกเลิกการเชื่อมต่อกับการลงชื่อแบบไม่ระบุตัวตนจากอุปกรณ์ของคุณ

สำคัญ: หลังจากที่คุณยกเลิกการเชื่อมต่อ Kaspersky VPN จากการบอกรับเป็นสมาชิกแล้ว การบอกรับเป็นสมาชิกจะยังคงมีผล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการบอกรับเป็นสมาชิก โปรดดู เกี่ยวกับการบอกรับเป็นสมาชิก

หากคุณไม่ต้องการให้ Kaspersky ได้รับข้อมูลที่มอบให้ตามคำแถลงเกี่ยวกับเว็บพอร์ทัล คุณสามารถเพิกถอนการยอมรับของคุณได้โดยการลงชื่อออกจาก My Kaspersky

ลงชื่อออกจาก My Kaspersky

หากคุณไม่ต้องการให้ Kaspersky ประมวลผลข้อมูลที่มอบให้ตามคำแถลงเกี่ยวกับเว็บพอร์ทัล คุณจำเป็นต้องลบบัญชี My Kaspersky ของคุณ

รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ My Kaspersky ของคุณ

สำคัญ: เมื่อคุณลงชื่อออกหรือลบบัญชี My Kaspersky แล้ว Kaspersky VPN จะสลับไปเป็นเวอร์ชันฟรี

หมายเหตุ: ความพร้อมใช้งานของเวอร์ชันฟรีขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

ไม่มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

คุณยอมรับที่จะมอบข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ Kaspersky โดยการยอมรับข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของผู้ใช้งานปลายทาง

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกมอบแก่ Kaspersky เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

เพื่อให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานหลักของซอฟต์แวร์ผู้ถือสิทธิ์ที่ได้รับ

  • ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของผู้ถือสิทธิ์: เวอร์ชันเต็มของซอฟต์แวร์; รหัสซอฟต์แวร์; การแปลภาษาของซอฟต์แวร์; กลุ่มซอฟต์แวร์; ผลจากการดำเนินการของซอฟต์แวร์; รหัสข้อผิดพลาด
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Kaspersky Security Network (KSN): ตัวระบุการกำหนดค่า
  • รหัสหัวข้อในการช่วยเหลือซอฟต์แวร์; ชื่อลิงก์

นอกเหนือจากข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่ลงชื่อเข้าใช้เว็บพอร์ทัลโดยใช้บัญชี Facebook หรือ Google ของคุณ ผู้ถือสิทธิ์จำเป็นต้องได้รับและประมวลผลข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลดังต่อไปนี้จากอุปกรณ์ของคุณ:

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้อง: รหัสอนุญาตที่ได้รับจากผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน; โทเค็นการเข้าถึงที่ได้รับจากผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน; ประเภทของข้อมูลที่ส่งไปยังผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน; ID ผู้ถือสิทธิ์ในระบบของผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน; ชื่อของผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน; URI ที่ส่งการตอบกลับของผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน; พารามิเตอร์ที่ขอมาจากผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน; ID ของแหล่งข้อมูลของผู้ถือสิทธิ์; ประเภทของโทเค็น ค่าที่สร้างขึ้นสำหรับการตรวจสอบคำขอ

หมายเหตุ: ความพร้อมใช้งานของตัวเลือกในการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Facebook นั้นขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพ, ภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์, ผลิตภัณฑ์, บริการ และโครงสร้างพื้นฐานของผู้ถือสิทธิ์ โดยการวิเคราะห์การโต้ตอบ, ประสบการณ์ และความพึงพอใจของลูกค้า

  • ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ปลายทางที่ติดตั้งซอฟต์แวร์: รุ่นของอุปกรณ์; เลขบิลด์ OS; ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่น OS; ตระกูลของระบบปฏิบัติการ; เวอร์ชันของ OS Service Pack; เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้; บิตของระบบปฏิบัติการ; รุ่นของ OS; ประเภทอุปกรณ์ (แล็ปท็อป, เดสก์ท็อป, แท็บเล็ต); ประเภท OS (เซิร์ฟเวอร์, เวิร์กสเตชัน, ตัวควบคุมโดเมน); รหัสประเทศ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของผู้ถือสิทธิ์: สถานการณ์การส่งสถิติ; ข้อมูลเกี่ยวกับโหนด VPN เวอร์ชันเต็มของซอฟต์แวร์; รหัสอัปเดตของซอฟต์แวร์; รหัสซอฟต์แวร์; การแปลภาษาของซอฟต์แวร์; รหัสการรีแบรนด์ของซอฟต์แวร์; ประเภทของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง; ผลจากการดำเนินการของซอฟต์แวร์; รหัสข้อผิดพลาด; สถานะการติดตั้ง/ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์; รหัสข้อผิดพลาดของการติดตั้ง; ตัวบ่งชี้ว่าการติดตั้งถูกยกเลิกโดยผู้ใช้หรือไม่; จำนวนวินาทีที่ติดตั้งซอฟต์แวร์; ประเภทการติดตั้ง (การติดตั้งใหม่, การอัปเดต); โหมดปฏิบัติการของ Kaspersky VPN Secure Connection; รหัสสถานการณ์เริ่มต้นของการเชื่อมต่อ VPN; สถานะของการตั้งค่าไคลเอ็นต์ VPN; รหัสซอฟต์แวร์สำหรับ Firebase รหัสโปรโตคอล การตั้งค่าซอฟต์แวร์ปัจจุบัน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Kaspersky Security Network (KSN): โปรโตคอลที่ใช้เพื่อแลกเลี่ยนข้อมูลกับ KSN; รหัสของบริการ KSN ที่ซอฟต์แวร์เข้าถึง; วันและเวลาที่หยุดรับสถิติ; จำนวนการเชื่อมต่อ KSN ที่ได้มาจากแคช; จำนวนคำขอที่พบในฐานข้อมูลคำขอในเครื่อง; จำนวนการเชื่อมต่อ KSN ที่ไม่สำเร็จ; จำนวนธุรกรรม KSN ที่ไม่สำเร็จ; การกระจายเวลาของคำขอไปยัง KSN ที่ยกเลิกแล้ว; การกระจายเวลาของการเชื่อมต่อ KSN ที่ไม่สำเร็จ; การกระจายเวลาของธุรกรรม KSN ที่ไม่สำเร็จ; การกระจายเวลาของการเชื่อมต่อ KSN ที่สำเร็จ; การกระจายเวลาของธุรกรรม KSN ที่สำเร็จ; การกระจายเวลาของคำขอไปยัง KSN ที่สำเร็จ; การกระจายเวลาของคำขอ KSN ที่หมดเวลาแล้ว; จำนวนการเชื่อมต่อ KSN ใหม่; จำนวนคำขอไปยัง KSN ที่ไม่สำเร็จเนื่องจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเราต์ติง; จำนวนคำขอที่ไม่สำเร็จเนื่องจากมีการปิดใช้งาน KSN ในการตั้งค่าซอฟต์แวร์; จำนวนคำขอไปยัง KSN ที่ไม่สำเร็จเนื่องจากปัญหาในเครือข่าย; จำนวนการเชื่อมต่อ KSN ที่สำเร็จ; จำนวนธุรกรรม KSN ที่สำเร็จ; จำนวนคำขอทั้งหมดไปยัง KSN; วันที่และเวลาที่เริ่มได้รับสถิติ
  • รหัสอนุญาตที่ได้รับจากผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน; โทเค็นการเข้าถึงที่ได้รับจากผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน; ประเภทของข้อมูลที่ส่งไปยังผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน; ID ผู้ถือสิทธิ์ในระบบของผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน; ชื่อของผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน; URI ที่ส่งการตอบกลับของผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน; พารามิเตอร์ที่ขอมาจากผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน; ข้อความของข้อความที่เกิดข้อผิดพลาด รหัสข้อผิดพลาด OS ระยะเวลาเซสชัน VPN; วิธีการร้องขอ http ID ของแหล่งข้อมูลของผู้ถือสิทธิ์; ประเภทของโทเค็น โทเค็นของเซสชันที่มีการยืนยันตัวตนในบริการของผู้ถือสิทธิ์ TTL โทเคน พาธไปยังออบเจ็กต์ที่กำลังประมวลผล; วิธีที่ใช้สำหรับการยืนยันความถูกต้องบนซอฟต์แวร์; ค่าที่สร้างขึ้นสำหรับการตรวจสอบคำขอ; รหัสหัวข้อในการช่วยเหลือซอฟต์แวร์; ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานตัวจัดการการเข้าถึงบริการเว็บ; รหัสเฉพาะของคำขอไปยังบริการของผู้ถือสิทธิ์ ชื่อลิงก์; หมายเลขบรรทัดของไฟล์แหล่งที่มาในตัวจัดการข้อยกเว้น; รหัสโปรโตคอล; ระยะเวลารวมของการประมวลผลคำขอ ประเภทข้อผิดพลาดในการประมวลผลโปรโตคอล; รหัสหมวดหมู่ของข้อผิดพลาด; ที่อยู่ DNS ของบริการเว็บที่เข้าถึง; ระยะเวลาการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์; พอร์ตระยะไกลและ IP address ของบริการเว็บที่กำลังเข้าถึง; ที่อยู่เว็บขณะประมวลผล

ดูเพิ่ม

เกี่ยวกับการลงชื่อโดยไม่ระบุตัวตน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง