Sağlanan veriler hakkında

5 Nisan 2023

ID 143111

Uygulamanın önceki sürümleri kullanılırken Kaspersky'ye sağlanan verilerle ilgili bilgileri görüntüleyin

Kaspersky VPN 3.2 kullanılırken Kaspersky'ye sağlanan veriler

Kaspersky, yasalara ve uygulanabilir Kaspersky kurallarına uygun olarak alınan her tür bilgiyi korur. Veri aktarımı güvenli bir kanal üzerinden yapılır.

Sağlanan kişisel veriler

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni, Gizlilik İlkesi'ni, Pazarlama Amacıyla Veri İşlemeye İlişkin Beyan'ı (Pazarlama Beyanı), Bir Satın Alma işleminin Tamamlanması Amacıyla Veri İşleme ile İlgili Beyan'ı (Satın Alma Beyanı) ya da Web Portalını Kullanma Amacıyla Veri İşlemeye İlişkin Beyan'ı (Web Portalı Beyanı) kabul ederek, Kaspersky'ye kişisel veriler sağlamayı kabul etmiş olursunuz. İlgili yasal belgede, her yasal belgenin şartları altında sağlanan verilerin listesini görüntüleyebilirsiniz.

App Store'dan Lisans Sözleşmesi'ni kabul görüntüleyebilirisiniz.

Pazarlama Beyanı'nı oku ve veri göndermeyi devre dışı bırak

Kaspersky'nin Satın Alma Beyanı kapsamında sağlanan verileri almasını ve işlemesini istemiyorsanız, aboneliğinizin bağlantısını keserek kabulünüzü iptal edebilirsiniz.

Anonim bir aboneliğin cihazınızdaki bağlantısını kaldırın

Önemli: Kaspersky VPN ürününü abonelikten ayırdıktan sonra abonelik etkin kalır. Abonelik koşulları hakkında daha fazla bilgi için Abonelik hakkında bölümüne bakın.

Kaspersky'nin Web Portalı Beyanı kapsamında sağlanan verileri almasını istemiyorsanız, My Kaspersky'den çıkış yaparak kabulünüzü iptal edebilirsiniz.

My Kaspersky'den çık

Kaspersky'nin Web Postalı Beyanı kapsamında sağlanan verileri işlemesini istemiyorsanız, My Kaspersky hesabınızı silmeniz gerekir.

My Kaspersky hesabınızı silme

Önemli: Bir My Kaspersky hesabından çıkış yaptığınızda veya bir My Kaspersky hesabını sildiğinizde, Kaspersky VPN ücretsiz sürüme geçer.

Not: Ücretsiz sürümün kullanılabilirliği bölgenize bağlıdır.

Sağlanan kişisel olmayan veriler

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni kabul ederek, Kaspersky'ye kişisel olmayan veriler sağlamayı kabul edersiniz.

Kaspersky'ye şu amaçlarla kişisel olmayan veriler sağlanır:

Hak Sahibinin edinilen Yazılımın temel işlevlerini Size sunmak.

  • Hak Sahibinin Yazılımı hakkında bilgiler: Yüklenen yazılımın tam sürümü; Yazılım kimliği; Yazılım yerelleştirmesi; Yazılım grubu; Yazılım eyleminin sonucu; hata kodu.
  • Kaspersky Security Network (KSN) kullanımı hakkında bilgiler: yapılandırma tanımlayıcısı.
  • Yazılım yardımındaki konunun kimliği; bağlantı adı.

Yukarıda bahsedilen bilgilere ek olarak, Facebook veya Google hesabınızla Web Portalında oturum açmanız halinde Hak Sahibinin Cihazınızdan aşağıdaki kişisel olmayan verileri alması ve işlemesi gerekir:

  • Kimlik doğrulaması hakkında bilgiler: kimlik sağlayıcıdan alınan onay kodu; Kimlik sağlayıcıdan alınan erişim belirteci; Kimlik sağlayıcıya gönderilen verilerin türü; Kimlik sağlayıcının sistemindeki Hak Sahibi Kimliği; Kimlik sağlayıcının adı; Kimlik sağlayıcının yanıtının gönderildği URI; Kimlik sağlayıcıdan istenen parametreler; Hak Sahibinin kaynağının kimliği; Belirteç türü; İstek doğrulama için üretilen değer.

Not: Facebook ile giriş yapma işlevinin kullanılabilirliği bölgenize bağlıdır.

Kullanıcıların etkileşimlerini, deneyimlerini ve memnuniyet düzeylerini analiz ederek Hak Sahibinin Yazılım, ürün, hizmet ve altyapısının kalitesini, görünümünü ve performansını geliştirmek.

  • Yazılımının yüklü olduğu Son Kullanıcı Bilgisayarı hakkında bilgiler: Cihaz modeli; İşletim sistemi derleme numarası; İşletim sistemi sürümü hakkında genişletilmiş bilgiler; İşletim sistemi ailesi; İşletim sistemi Hizmet Paketi sürümü; Kullanıcının bilgisayarında yüklü olan işletim sisteminin sürümü; İşletim sistemi bit sürümü; İşletim sistemi sürümü; Cihaz türü (dizüstü, masaüstü, tablet); İşletim sistemi türü (sunucu, iş istasyonu, etki alanı denetleyici); Ülke kodu.
  • Hak Sahibinin Yazılımı hakkında bilgiler: İstatistik gönderim senaryosu; VPN nodları hakkında bilgiler; Yüklenen yazılımın tam sürümü; Yazılım güncelleme kimliği; Yazılım kimliği; Yazılım yerelleştirmesi; Yazılım yeniden markalandırma kimliği; Yüklü yazılımın türü; Yazılım eyleminin sonucu; Hata kodu; Yazılım yükleme/kaldırma durumu; Kurulum hatası kodu; Yüklemenin kullanıcı tarafından iptal edilip edilmediğini belirten bayrak; Yazılım kurulumunun saniye olarak süresi; Kurulum türü (yeni kurulum, güncelleme); Kaspersky VPN Secure Connection'ın çalışma modu; VPN bağlantısının başlatılma senaryosunun kimliği; VPN istemci ayarlarının durumu; Firebase'deki yazılım kimlikleri; protokol kimliği; geçerli Yazılım ayarları.
  • Kaspersky Security Network (KSN) kullanımı hakkında bilgiler: KSN ile veri değiş tokuşunda kullanılan protokol; Yazılım tarafından erişilen KSN hizmetinin kimliği; İstatistiklerin alınmasının durdurulduğu tarih ve saat; Önbellekten alınan KSN bağlantılarının sayısı; Yerel istek veritabanında bir yanıtı bulunan istek sayısı; Başarısız KSN bağlantıların sayısı; Başarısız KSN işlemlerinin sayısı; KSN'ye yapılan iptal edilmiş isteklerin geçici dağılımı; Başarısız KSN bağlantılarının geçici dağılımı; Başarısız KSN işlemlerinin geçici dağılımı; Başarılı KSN bağlantılarının geçici dağılımı; Başarılı KSN işlemlerinin geçici dağılımı; KSN'ye yapılan başarılı isteklerin geçici dağılımı; Zaman aşımına uğrayan KSN isteklerinin geçici dağıtımı; Yeni KSN bağlantılarının sayısı; KSN'ye yapılan ve yönlendirme hataları nedeniyle başarısız olan isteklerin sayısı; Yazılım ayarlarında KSN'nin devre dışı bırakılmış olması sebepli başarısız isteklerin sayısı; KSN'ye yapılan ve ağ sorunları nedeniyle başarısız olan isteklerin sayısı; Başarılı KSN bağlantılarının sayısı; Başarılı KSN işlemlerinin sayısı; KSN'ye yapılan isteklerin sayısı; İstatistiklerin alınmaya başlandığı tarih ve saat.
  • Kimlik sağlayıcıdan alınan onay kodu; Kimlik sağlayıcıdan alınan erişim belirteci; Kimlik sağlayıcıya gönderilen verilerin türü; Kimlik sağlayıcının sistemindeki Hak Sahibi Kimliği; Kimlik sağlayıcının adı; Kimlik sağlayıcının yanıtının gönderildği URI; Kimlik sağlayıcıdan istenen parametreler; Hata mesajının metni; İşletim sistemi hata kodu; VPN oturum süresi; http istek yöntemi; Hak Sahibinin kaynağının kimliği; Belirteç türü; Hak Sahibinin hizmetlerindeki kimlik doğrulama belirteci; Belirteç TTL; İşlenen nesnenin yolu; Yazılımda doğrulama için kullanılan yöntem; İstek doğrulama için üretilen değer; Yazılım yardımındaki konunun kimliği; Web hizmeti erişim işleyicisinin uygulanması hakkında bilgi; Hak Sahibinin hizmetlerine benzersiz istek kimliği; Bağlantı adı; Kaynak dosyanın istisna işleyicisindeki satır numarası; protokol kimliği; Toplam istek işleme süresi; Protokol işlem hata türü; Hata kategorisinin kodu; Erişilen web hizmetinin DNS adresi; Sunucu erişim süresi; Erişilen web hizmetinin uzak bağlantı noktası ve IP adresi; İşlenmekte olan web adresi.

Ayrıca bkz:

Anonim abonelikler hakkında

Bu makaleyi faydalı buldunuz mu?
Neyi daha iyi yapabiliriz?
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Gelişmemize yardımcı oluyorsunuz.
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Gelişmemize yardımcı oluyorsunuz.