Slovníček pojmů

4. dubna 2023

ID 95897

Aktivace aplikace

Přepnutí aplikace do plně funkčního režimu. Aktivaci aplikace provádí uživatel v rámci instalace nebo po instalaci aplikace. K aktivaci aplikace je třeba mít aktivační kód nebo soubor klíče.

Aktivní klíč

Klíč, který je v danou dobu aplikací používán.

Aktualizace

Proces výměny/přidávání nových souborů (databází nebo aplikačních modulů) získaných z aktualizačních serverů společnosti Kaspersky.

Aktualizační servery společnosti Kaspersky

Seznam HTTP a FTP serverů společnosti Kaspersky, ze kterých aplikace stahuje aktualizace databází do mobilních zařízení.

Další licenční klíč

Klíč, který potvrzuje právo na používání aplikace, ale v danou dobu není používán.

Databáze aplikace Anti-Virus

Databáze, které obsahují informace o hrozbách pro zabezpečení počítače, o nichž společnost Kaspersky v době jejich vydání ví. Položky v antivirových databázích umožňují rozpoznávání škodlivého kódu v kontrolovaných objektech. Antivirové databáze vytvářejí odborníci společnosti Kaspersky. Tyto databáze se aktualizují každou hodinu.

Dodatečné období

Jde o omezené časové období, počínaje vypršením platnosti období efektivního použití, během kterého software pracuje bez změny dostupných funkcí.

Licence

Časově omezené právo k používání aplikace, jež se uděluje v souladu Licenční smlouvou s koncovým uživatelem.

Licenční klíč

Jedinečné pořadí alfanumerických znaků. Licenční klíč umožňuje používání aplikace v souladu s licenční smlouvou s koncovým uživatelem (typ licence, období platnosti a omezení). Aplikaci lze používat pouze s licenčním klíčem.

Licenční období

Časové období, po které máte přístup k funkcím aplikace a oprávnění k používání doplňkových služeb. Služby, které lze používat, závisí na typu licence.

Soubor klíče

Soubor ve formátu xxxxxxxx.key, který umožňuje používání aplikace společnosti Kaspersky na základě zkušební nebo komerční licence. Aplikace vygeneruje soubor klíče na základě aktivačního kódu. Aplikaci je možné používat pouze se souborem klíče.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.