Begränsningar på Kasperskys kundtjänst

4 april 2023

ID 101732

Kaspersky har ingen skyldighet att ge hjälp via kundtjänst då och när:

 • Maskinvara eller programvara inte är kompatibel med systemets minimikrav för programmet.
 • Programmet når slutet på sin livstid.

Ärendetyper som inte täcks av standardkundtjänsten innefattar (men är inte begränsade till) följande:

 • prestandaförbättringar och justering av en kunds enhet;
 • desinfektion av datorer som infekterats av skadlig kod (inklusive reparation av eftereffekter av infektion av skadlig kod);
 • ärenden avseende beskrivning av skadlig kod;
 • support på plats;
 • support efter arbetstid;
 • frågor som rör funktionerna hos program eller operativsystem från tredje part;
 • tillämpning av korrigeringar från tredje part på operativsystem och program, tillämpning av sårbarhetskorrigeringar från tredje part;
 • bästa praxis för konfigurering av nätverkssäkerhet;
 • programutbildning;
 • genomgångar av programanvändning;
 • hälsokontroll och finjustering av program.

Vissa av de åtgärder som ligger utanför ramen för standardkundtjänsten kan erbjudas som en separat betaltjänst. Katalogen med betaltjänster kan variera för specifika dotterbolag till Kaspersky eller lokala tjänsteleverantörer.

Kasperskys kundtjänst hjälper kunder efter bästa förmåga, men kan inte garantera en lyckad installation av programmet eller en lyckad reparation av den skadliga koden eller felaktigheten i följande scenarion:

 • Skadlig kod är närvarande och inget antivirusprogram är installerat.
 • En antivirusprodukt från tredje part är installerad men upptäckte eller desinficerade inte den skadliga koden.
 • Program från Kaspersky är installerade i en blandad miljö tillsammans med en annan antivirus-lösning.
 • Incidenter som orsakats av maskinvara.
 • Incidenter som orsakas av programversioner som inte stöds (dvs. betaprogram, versioner av nya tjänstepaket eller tillägg som ännu inte har godkänts av Kaspersky för kompatibilitet med programmen).
 • Problem för vilka kunden inte kan ge korrekt information, då kundtjänstteamet begär att problemet återskapas, felsöks och utreds.
 • Problem som uppstår på grund av oanvända eller felaktigt tillämpade instruktioner från kundtjänstteamet eller Kasperskys dokumentation som uppenbarligen skulle lösa problemet om det tillämpas korrekt.

Du hittar ytterligare information om begränsningar för Kasperskys kundtjänst i kundtjänstregler för Kaspersky-program.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.