Hạn chế của bộ phận Dịch vụ khách hàng của Kaspersky

4 Tháng Tư, 2023

ID 101732

Kaspersky không có nghĩa vụ cung cấp Dịch vụ khách hàng khi:

 • Phần cứng hoặc phần mềm không tuân thủ các yêu cầu tối thiểu về hệ thống của ứng dụng.
 • Một ứng dụng đã đạt thời điểm kết thúc vòng đời.

Các loại yêu cầu không được bao gồm trong Dịch vụ tiêu chuẩn bao gồm (nhưng không bị giới hạn trong) các trường hợp sau:

 • cải thiện hiệu năng và hiệu chỉnh thiết bị của khách hàng;
 • khử mã độc máy tính bị nhiễm phần mềm độc hại (bao gồm khắc phục hậu quả của lây nhiễm phần mềm độc hại);
 • yêu cầu mô tả phần mềm độc hại;
 • hỗ trợ thực địa;
 • hỗ trợ ngoài giờ làm việc;
 • các câu hỏi liên quan đến chức năng của các ứng dụng hoặc hệ điều hành của bên thứ 3;
 • áp dụng các bản vá của bên thứ 3 đến hệ điều hành và ứng dụng, áp dụng các bản vá lỗ hổng bảo mật của bên thứ 3;
 • biện pháp thực hành tiên tiến nhất cấu hình bảo mật mạng;
 • tập huấn về ứng dụng;
 • hướng dẫn triển khai ứng dụng;
 • kiểm tra và hiệu chỉnh ứng dụng.

Một số hành động ngoài phạm vi dịch vụ tiêu chuẩn có thể được cung cấp dưới dạng một dịch vụ có trả phí riêng rẽ. Danh mục các dịch vụ có trả phí có thể thay đổi tùy theo chi nhánh Kaspersky hoặc đối tác cung cấp dịch vụ cụ thể tại địa phương.

Bộ phận Dịch vụ khách hàng của Kaspersky sẽ giúp đỡ khách hàng trên cơ sở "nỗ lực cao nhất" nhưng không thể đảm bảo việc cài đặt thành công ứng dụng hoặc khắc phục thành công phần mềm độc hại hoặc hỏng hóc trong các tình huống sau:

 • Có phần mềm độc hại và không phần mềm chống virus nào được cài đặt.
 • Một sản phẩm chống virus của bên thứ 3 đã được cài đặt nhưng không phát hiện/khử nhiễm được phần mềm độc hại.
 • Các ứng dụng Kaspersky được cài đặt trong một môi trường hỗn hợp cùng với một giải pháp chống virus khác.
 • Các sự cố gây ra bởi phần cứng.
 • Các sự cố gây ra bởi phiên bản nền tảng phần mềm không được hỗ trợ (ví dụ, phiên bản beta, phiên bản của các gói dịch vụ hoặc bổ sung mới chưa được phê duyệt bởi Kaspersky về độ tương thích với các ứng dụng).
 • Các vấn đề mà khách hàng không thể cung cấp thông tin chính xác khi được yêu cầu một cách hợp lý, để đội ngũ Dịch vụ khách hàng có thể tái tạo, xác định và tìm hiểu về vấn đề đó.
 • Các vấn đề phát sinh bởi áp dụng không đúng hay không áp dụng các chỉ dẫn từ đội ngũ Dịch vụ khách hàng hoặc tài liệu của Kaspersky, có thể giải quyết triệt để vấn đề nếu được áp dụng đúng cách.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các hạn chế của Dịch vụ khách hàng của Kaspersky trong Quy tắc hỗ trợ cho Phần mềm của Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.