Informācija par VDAR

2023. gada 4. aprīlis

ID 192969

Kas ir VDAR?

VDAR ir Eiropas Savienības regula, kas nosaka personas datu konfidencialitāti un drošību. ES dalībvalstīs šī regula stājās spēkā 2018. gada 25. maijā. Šī regula aizstāj Datu aizsardzības direktīvu un attiecas uz visiem uzņēmumiem, kuru mītnes vieta atrodas ES un kas saistīti ar personas datiem vai apstrādā to cilvēku datus, kuri atrodas ES. VDAR pamatā ir mērķis vienkāršot, apvienot un atjaunināt personas datu aizsardzību, kā arī nodrošināt, ka laikā, kad cilvēki sniedz savus datus, netiek pārkāptas viņu tiesības un brīvības.

Kas ir personas dati?

Saskaņā ar VDAR jūsu vārds, atrašanās vietas dati, dzimšanas datums un kontaktinformācija VDAR klasifikācijā ir jūsu personas dati. Faktiski jebkādu informāciju, kas ir saistīta ar konkrētu personu ES, var klasificēt kā personas datus.

Ko jūs mainījāt savos produktos saistībā ar personas datiem, lai tie atbilstu VDAR?

Klientu konfidencialitātes ievērošana un tās aizsardzība ir viens no mūsu galvenajiem principiem, un mēs apstrādājam tikai tos datus, kas nepieciešami, lai produktam būtu prognozētā funkcionalitāte. Tāpēc, lai ievērotu VDAR, ir veikti tikai daži papildu pasākumi, lai, izmantojot mūsu risinājumus, lietotāji spētu detalizēti kontrolēt, kādus datus viņi sniedz uzņēmumam Kaspersky, piekrītot līgumu noteikumiem.

Vai produkti Eiropai un citām valstīm atšķiras?

Eiropā un citās valstīs piedāvāto identisko produktu sniegtā aizsardzība neatšķiras. Visi Kaspersky produkti darbojas saskaņā ar lietotāja pieņemtajiem attiecīgo produktu lietošanas līgumiem. Eiropā piedāvātajiem produktiem līgumu un attiecīgo iegūto piekrišanu struktūra var nedaudz atšķirties, lai atbilstu VDAR.

Kā man jārīkojas, ja es dzīvoju Eiropā un jau izmantoju jūsu produktus?

Mēs cenšamies informēt par pareizu rīcību visus mūsu pašreizējos klientus Eiropā, izmantojot visus pieejamos kanālus: e-pastu, produkta iekšējos ziņojumus, pašpiegādes paziņojumus un tamlīdzīgi. Lai iegūtu jaunāko sava produkta VDAR versiju, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.

Kas notiek, ja es pārvietojos ārpus Eiropas vai ieceļoju Eiropā?

Jūsu produkts turpinās darboties saskaņā ar pieņemtajiem līgumiem.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Ko mēs varam uzlabot?
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.